VIDEO. Przedłużyć konsultacje w sprawie strategii rozwoju Białegostoku

"Na prośbę Mieszkańców Białegostoku oraz z uwagi na trwającą pandemię zwracam się z wnioskiem, aby przedłużył Pan prowadzone obecnie konsultacje społeczne do końca stycznia 2021 roku" - taki apel wystosował do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego radny Henryk Dębowski. Konsultacje społeczne w sprawie kierunków rozwoju Białegostoku w związku z opracowywaniem nowej strategii rozwoju miasta planowo kończą się 31 grudnia 2020 r. W konsultacjach mieszkańcy miasta mogą wskazać najważniejsze kierunki rozwoju miasta na najbliższych 10 lat.

Podczas środowej (30.12) konferencji prasowej radni PiS mówili o potrzebie wysłuchania głosu jak najszerszych kręgów białostoczan w sprawie dróg rozwoju miasta. Tomasz Madras dziś wicewojewoda a w poprzednich kadencjach radny Białegostoku podkreślał, że Białystok w ostatnich latach przestał się rozwijać. 

- Przez ostatnią dekadę, 15 lat, Białystok nie wykorzystał swojej szansy rozwojowej - mówił Madras. - Dziedzictwem rządów prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego zostanie to, że Białystok stał się miastem, gdzie jednocześnie mamy najwyższe bezrobocie i najniższe średnie wynagrodzenia spośród wszystkich porównywalnych miast wojewódzkich - dodał Tomasz Madras.

Wicewojewoda podkreślał, że w trwających obecnie konsultacjach powinno się wypowiedzieć jak najwięcej osób, by strategii nie tworzyli sami magistraccy urzędnicy, lecz przede wszystkim oprzeć ją na głosach mieszkańców Białegostoku.

Szef klubu radnych PiS Henryk Dębowski podkreślił, że w pytaniach zadawanych ankiecie konsultacyjnej pojawiają się kwestie rozbudowy lotniska Krywlany czy budowy w mieście hali widowiskowo-sportowej. - To są projekty, które, w mojej ocenie, były już ujęte w poprzedniej strategii do 2020 roku i nie zostały zrealizowane - podkreślił Henryk Dębowski. Dodał, że teraz chodzi o to, by w strategii wyznaczać cele, które da się zrealizować. 

"Chciałbym przypomnieć, że za przygotowanie strategii płacą wszyscy mieszkańcy i to niemałą kwotę 250 tys. zł, dlatego proszę, aby sprawa została potraktowana przez pana poważnie i priorytetowo" - pisze Henryk Dębowski w swojej interpelacji o przedłużenie terminu prowadzenia konsultacji społecznych. 

Radni PiS w Radzie Miasta Białegostoku wystąpili do prezydenta miasta z wnioskiem o wydłużenie o miesiąc - do końca stycznia 2021 r. - terminu na wypełnianie ankiet w ramach prac nad strategią rozwoju Białegostoku na lata 2021-2030. Obecnie ankiety można składać elektronicznie lub złożyć w papierowej formie do 31 grudnia 2020 r.

Ankietę można wypełnić na stronie https://strategia2030.bialystok.pl albo pobrać stamtąd jej treść, wypełnić i dostarczyć w formie tradycyjnej do urzędu miasta lub Centrum Aktywności Społecznej.

Radna PiS Agnieszka Rzeszewska powiedziała, że wątpliwości przedstawicieli PiS budzi to, że uczestnicy ankiety muszą podawać swoje dane osobowe. - Uważamy, że nie ma tutaj takiej potrzeby - zaznaczyła.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu naszej transmisji konferencji prasowej działaczy PiS na temat konsultacji w sprawie opracowania strategii rozwoju Białegostoku w latach 2021-2030.

Zobacz również