Przyszłość lotniska Krywlany – oświadczenie prezydenta Białegostoku

Prezydent Białegostoku w sprawie dziwnych zdarzeń dotyczących lotniska Krywlany przestał milczeć. Za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego odpowiada na zarzuty i pytania postawione w poniedziałek (3.07) przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Z tym że nie odnosi się do zarzutów i nie odpowiada na pytania.

Lotnisko Krywlany [Fot. archiwum Bia24]

Lotnisko Krywlany [Fot. archiwum Bia24]

Napisaliśmy wczoraj po konferencji prasowej białostockich radnych Prawa i Sprawiedliwości, na której radni przedstawili interpelację do prezydenta miasta w sprawie realizacji zaplanowanych inwestycji na lotnisku Krywlany: „Pytań radnych PiS jest osiem. Wszystkie istotne dla poznania obecnego stanu inwestycji realizowanych w końcu za publiczne pieniądze. Prezydent nie zdecydował się dotychczas na jednoznaczne i wyczerpujące wyjaśnienie wątpliwości przedstawionych przez opozycyjnych radnych. Dotychczas najczęściej na podobne, istotne pytania prezydent odpowiadał ogólnikowo, zwykle posługując się zarzutem upolitycznienia kwestii. W sprawie inwestycji na lotnisku Krywlany w obecnej sytuacji zdawkowej i ogólnikowej odpowiedzi prezydentowi udzielić po prostu nie wypada”.

Pytania postawione w interpelacji radnych PiS: 
„1. Ile już wydano publicznych pieniędzy na przygotowania i samą budowę lotniska oraz infrastruktury związanej z tą inwestycją? 
2. Czy to prawda, że za wybór spółki Aero Partner, która zarządza lotniskiem, odpowiada Pan Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku? Jeżeli jest inaczej, kto konkretnie podjął taką decyzję? Jakie są koszty z tym związane? 
3. Dlaczego Prezydent Tadeusz Truskolaski osobiście nie nadzorował terminów, w których należało złożyć wnioski o decyzję budowlaną czy pozwolenie wodnoprawne? Dlaczego on i jego podwładni nie kontrolowali sprawy rozbudowy pasa startowego, na który wydano już – wedle deklaracji miasta – ponad 45 milionów złotych z publicznych pieniędzy?
4. Czym konkretnie zajmuje się Zespół doradczy ds. lotniska Białystok-Krywlany powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 października 2022 roku? Dlaczego nie zwrócił uwagi na upływający termin ważności decyzji środowiskowej lotniska na Krywlanach?
5. Czy to prawda, że Prezydent Tadeusz Truskolaski lub zarządca lotniska już w 2017 roku mogli wystąpić o zgodę na wycinkę drzew w Lesie Solnickim stanowiących przeszkodę lotniczą? Dlaczego o taką zgodę wystąpił dopiero w 2020 roku? Dlaczego sam nie podjął takiej decyzji skoro od 2018 roku miał do tego prawo?
6. Ile docelowo środków potrzeba na dokończenie inwestycji związanej z budową lotniska na Krywlanach? Z czego dokładnie wynika kwota 100 milionów złotych, o których mówił prezydent Tadeusz Truskolaski w wypowiedzi dla „Kuriera Porannego”? Na jakiej podstawie na przełomie 2021 i 2022 roku wnioskował Pan o kwotę około 5,7 mln euro w ramach konsultacji środków z UE dla Podlasia w nowej perspektywie?
7. Dlaczego w Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 2030 nie ma wpisanych inwestycji związanych z budową lotniska Krywlany? Skoro uważa Pan, że brak na ten cel pieniędzy, to dlaczego nawet nie oszacował Pan ile potrzeba na budowę lotniska przedstawiając konkretne projekty?
8. Czy prowadzenie inwestycji na Krywlanach przerasta Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego tak jak budowa hali widowiskowo-sportowej czy szaletu miejskiego? Czy rozważa Pan przekazanie kwestii budowy lotniska dla rządu lub samorządu województwa, aby uniknąć kolejnej kompromitacji Białegostoku?”

Wczoraj około godz. 16:30 na adres mailowy naszej redakcji dotarła informacja od Urszuli Boublej, rzecznika prasowego prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W mailu nazwanym „informacją na temat Lotniska Krywlany” prezydent nawiązuje do spraw, o które pytają radni PiS. Nie jest to raczej odpowiedź na pytania postawione w interpelacji przez radnych, tylko – po ponad tygodniu od upublicznienia sprawy – wyjaśnienie. Oto treść tej informacji: 

„Miasto Białystok realizuje sukcesywnie kolejne etapy rozwoju Lotniska Krywlany w Białymstoku. Od czerwca 2022 roku trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysów wybudowania terminala i hangaru wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zadanie to realizuje firma INNEBO Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Do zrealizowania tego zadania niezbędne jest uzyskanie nowej decyzji środowiskowej. Decyzja wydana w 2016 roku została w całości skonsumowana. Oznacza to, że wszystkie elementy w niej zawarte zostały zrealizowane. Zgodnie ze stanem prawnym oraz dokumentami, którymi dysponuje Urząd Miejski w Białymstoku, aby zrealizować kolejne inwestycje na terenie Krywlan, niezbędna jest nowa decyzja środowiskowa.

Dlatego też, już 28.06.2023 r. Zarząd Mienia Komunalnego wystąpił do zarządzającego lotniskiem firmy Aero Partner Sp. z o.o. z prośbą o wyjaśnienie przyczyn wystąpienia z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska ws. aktualności decyzji środowiskowej z 2016r. Na odpowiedź czekamy.

Trwają procedury nad zmianą zarządzającego lotniskiem z firmy Aero Partner Sp. z o.o. na Miasto Białystok.”

Jest jeszcze dopisek, w którym prezydent nie odnosi się do poruszanej sprawy, lecz do działalności społecznej jednej z osób, które w kwestii lotniska wypowiadały się publicznie. Dopisek: „Jednocześnie informuję, że Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wystąpił dziś z pismem do trzynastu instytucji, w którym zwraca uwagę na fakt, że Pan Karol Halicki ze Stowarzyszenia Port Lotniczy Białystok nie reprezentuje Miasta Białystok i nie jest z nim w żaden sposób powiązany.” 

Pozostaje pytanie, na które po lekturze oświadczenia prezydenta Białegostoku każdy musi sobie sam odpowiezieć: Czy udało się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania nurtujące opinię publiczną w kwestii rozwoju inwestycji na lotnisku Krywlany?

Zobacz również