BIA24 - "Dyskryminowani" radni z PiS-u skarżą się wojewodzie
Wiadomości

"Dyskryminowani" radni z PiS-u skarżą się wojewodzie

2018-12-06 21:44:34
Bia24.pl "Dyskryminowani" radni z PiS-u skarżą się wojewodzie
Konferencja prasowa radnych PiS prze Podlaskim Urzędem Wojewódzkim /fot. H. Korzenny/

Chcemy unieważnienia uchwał o wyborze radnych do komisji oraz uchwały o wysokości podatku od garaży - informuje przewodniczący klubu radnych PiS Henryk Dębowski. Przewodniczący napisał skargę do Wojewody Podlaskiego, który sprawuje nadzór prawny nad uchwałami samorządów. Proszą o ocenę zgodności z prawem wspomnianych uchwał. Chodzi o przypisanie radnych PiS do poszczególnych komisji, mimo że do pracy w nich się nie zgłosili i nie wyrazili na to zgody.

Na pierwszej roboczej sesji rady miasta w czwartek 29 listopada podczas wyborów składów komisji stałych radni PiS stwierdzili, że ponieważ nie udało się przed sesją porozumieć z klubem większościowym Koalicji Obywatelskiej co do obsady prezydiów komisji i wiceprzewodniczących rady to zgłoszą się wszyscy do pracy w dwóch komisjach - rewizyjnej oraz budżetowej. Radni KO uznali, że opozycja chce sparaliżować prace rady i przy wyborach składów komisji zgłaszali do pracy w komisjach także radnych PiS. Radni PiS każdorazowo nie wyrażali zgody na kandydowanie, a także nie brali udziału w głosowaniu. Mimo to większość przegłosowywała składy komisji zaproponowane przez radnych KO 


- W naszej ocenie te uchwały zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa - mówił Dębowski podczas konferencji prasowej przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Oddzielne skargi mają też składać osobno do wojewody wszyscy radni PiS.


Radny Piotr Jankowski złożył do wojewody wniosek o zbadanie zgodności z ustawą o samorządzie gminnym, całego statutu rady. 


- Takie de facto zmuszenie ma naprawdę standardy niedemokratyczne. Do prac zsyłani są ludzie w Korei Północnej. Jako radni Białegostoku nie pozwolimy na takie traktowanie, na niszczenie i demolowanie samorządu - mówił dziś radny PiS. Jankowski powoływał się na prawa i wolności zapisane w Konstytucji RP oraz zapisy Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jak stwierdził, radni PiS w Radzie Miasta Białystok nie mają swobody wykonywania swego mandatu.


- Jesteśmy dyskryminowani przez klub Koalicji Obywatelskiej, bo nie możemy w sposób wolny wykonywać swego mandatu. Wybrali nas mieszkańcy Białegostoku - dodał przewodniczący Dębowski.


- W czasie sesji zasięgaliśmy opinii ekspertów. Nie mamy wątpliwości, że wszystko podczas sesji odbyło się zgodnie z prawem. Próba sparaliżowania prac rady przez radnych PiS się nie powiodła. Radnym PiS mogę tylko doradzić, by zamiast skarżyć się wojewodzie, wzięli się do pracy w komisjach, bo do tego zostali wybrani - mówi radny Maciej Biernacki z KO, który w imieniu klubu radnych KO zgłaszał kandydatów do komisji, również tych z PiS.


Wojewoda Podlaski będzie musiał rozstrzygnąć również, czy zgodnie z prawem rada podjęła uchwałę o rezygnacji z obniżenia stawek podatku od garaży wolnostojących. Henryk Dębowski w swojej skardze na tę uchwałę wskazał, że zgłaszający projekt uchwały prezydent Białegostoku nie przedstawił opinii związków zawodowych, co zdaniem Dębowskiego było wymagane przez ustawę. 

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej