Białystok z budżetem

Rada Miasta Białegostoku uchwaliła dziś (18.01.2017) budżet miasta na bieżący rok. Prezydencki projekt został zmodyfikowany zgodnie z poprawkami zgłoszonymi przez większościowy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie poprawki zgłoszone przez ten klub głosami tego klubu zostały przyjęte.

Bia24.pl

Bia24.pl

Temperaturę dyskusji na temat budżetu Białegostoku w bieżącym roku kształtowała lista wydatków zaproponowanych przez Prezydenta Miasta oraz lista poprawek przygotowana przez radnych większościowego klubu PiS. I przyznać trzeba, że temperatura dyskusji nie była wysoka, choć nie zabrakło kontrowersji i sporów. 

W dyskusji radnych nad projektem budżetu najwięcej emocji wywołały poprawki PiS dotyczące dofinansowania z budżetu miasta dwóch festiwali organizowanych przez placówki podległe Marszałkowi Województwa Podlaskiego: Podlaska Oktawa Kultur oraz Halfway Festival. Radni PiS podtrzymali swoją propozycję przesunięcia 150 tys. zł z Podlaskiej Oktawy Kultur oraz 300 tys. złotych z Halfway Festival na dofinansowanie działalności białostockich organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną. Szef klubu radnych PiS Mariusz Gromko uzasadniał to następująco: - Publiczne wypowiedzi organizatorów tych festiwali wskazują, że bez dotacji z białostockiego samorządu te dwie imprezy i tak się odbędą. Skoro więc organizatorzy sobie poradzą to rada może wesprzeć inne działania - mówił Mariusz Gromko. Wypowiedź tę radna prezydenckiego klubu Anna Augustyn nazwała "złośliwą nadinterpretacją". Dodała przy tym, że słyszała w kuluarach, jak radny PiS Krzysztof Stawnicki (przewodniczący komisji kultury) stwierdził, że te "zabrane" pieniądze wesprą organizację festiwalu Up To Date. 

Ostatecznie rada postanowiła nie dofinansowywać festiwali Podlaska Oktawa Kultur i Halfway Festival. 

Druga emocjonująca radnych poprawka radnych PiS dotyczyła szkoleniowego toru samochodowego na Krywlanach znanego jako Tor Wschodzący Białystok. To projekt przyjęty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Radni PiS pierwotnie chcieli zdjąć z budżetu finansowanie tej inicjatywy. Ostatecznie, po wyjaśnieniach prezydenta, że jest to inicjatywa mieszkańców, większościowy klub zgłosił tylko poprawkę dotyczącą wycofania pieniędzy na budowę ogrodzenia tego toru oraz drogi dojazdowej. Wykpił to w swoim wystąpieniu szef klubu radnych PO Zbigniew Nikitorowicz mówiąc o "zamachu PiS na budżet obywatelski" a w rezultacie po odebraniu części pieniędzy uniemożliwieniu korzystania z toru (bo nie będzie jak dojechać i bezpiecznie ćwiczyć). W rezultacie tej dyskusji radni PiS wycofali się z obcięcia finansów na budowę toru w kwocie 690 tys. zł, obcięli tylko o 290 tys. zł. 

Oprócz tych dwóch głównych punktów spornych Zbigniew Nikitorowicz w imieniu klubu skrytykował poprawkę PiS obcinającą o ponad półtora miliona złotych przewidzianych w prezydenckim projekcie budżetu na komunalne budownictwo mieszkaniowe. 

Z kolei szefowa klubu radnych Komitetu Tadeusza Truskolaskiego Anna Augustyn krytykowała radnych PiS za poprawkę dotyczącą przesunięcia 1 mln złotych z działu "leśnictwo". -Tu chodzi o pieniądze na budowę ścieżek rowerowych i pieszych między kampusami Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. 

Wśród innych poprawek radnych PiS wprowadzonych do budżetu znalazł się projekt budowy Alei Niezłomnych w Parku Zwierzynieckim. 

Po uchwaleniu budżetu radnym podziękował prezydent Tadeusz Truskolaski. Budżet ten nazwał "historycznym, bo powyżej 2 miliardów złotych".

O innych budżetowych szczegółach napiszemy wkrótce. 

Zobacz również