Zarobili ćwierć miliona na vacie

Prokuratorskie zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej wobec siedmiu osób, cztery z nich czekają w areszcie na dalsze czynności. W grę wchodzi "uszczuplenie Skarbu Państwa" na kwotę około 25 mln zł. Sprawę rozpracowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku wspólnie z policją i prokuraturą w Warszawie.

/fot. Podlaska KAS/

/fot. Podlaska KAS/

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe. Z zebranego materiału wynika, że grupa mogła działać od 2014 do 2016 roku. Terenem ich działania były głównie woj. mazowieckie oraz śląskie, ale także państwa Unii Europejskiej.

Jak ustalili funkcjonariusze KAS i CBŚP, w ramach działających podmiotów gospodarczych, współpracujących z innymi podmiotami wystawiano zafałszowane deklaracje podatkowe. Wystawiano faktury VAT na towary między innymi takie jak: odzież, obuwie, tkaniny, sprzęt AGD. Grupa dokonywała importu towarów z krajów azjatyckich na podstawie zupełnie innych dokumentów, niż te przedstawiane przy odprawie celnej na terenie Unii Europejskiej, następnie towar na fakturach "opuszczał" teren RP, a faktycznie pozostawał w kraju. Według wstępnych ustaleń śledczych działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 25 mln zł.  

Pod koniec października 2019 r. policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego siedem osób. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania oraz siedziby podmiotów gospodarczych mogących mieć związek z przestępczym procederem. Zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację i komputery.

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowe. Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. W stosunku do pozostałych 3 podejrzanych prokurator nadzorujący śledztwo zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.

Źródło: Podlaska KAS

Zobacz również