Wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego

Od godz. 7 rano w Polsce trwa głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. W całym kraju wybieramy 52 posłów wśród 866 kandydatów. W poprzednich wyborach w 2014 roku na województwo podlaskie przypadło dwa mandaty europoselskie. Do zakończenia głosowania o godz. 21:00 trwa cisza wyborcza.

Parlament Europejskie czeka na nowych posłów /fot. pixabay.com/

Parlament Europejskie czeka na nowych posłów /fot. pixabay.com/

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców; wybory odbywają się w 27 286 obwodach głosowania. 

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym. Trzeba wziąć dokument tożsamości z fotografią, który umożliwi potwierdzenie tożsamości głosującego. 

Komisja przekaże wyborcy jednostronicową kartę do głosowania z listami kandydatów zarejestrowanymi w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Na każdej liście będzie od pięciu do 10 nazwisk kandydatów. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Karta do głosowania na pierwszej stronie będzie opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

Całkowita liczba kandydatów w wyborach do PE wynosi 866 osób, z czego 404 to kobiety. O jeden mandat powalczy średnio 17 kandydatów. Średnia wieku kandydatów do Parlamentu Europejskiego wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, a najstarszy - 80.

W Polsce w tegorocznych wyborach do PE wybieramy 52 europosłów, czyli o jednego więcej niż poprzednio. Nową liczbę wybieranych w poszczególnych krajach europosłów ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji europarlamentu nie będzie już brytyjskich posłów.

Opóźnienie brexitu sprawia, że na początku nowej kadencji europarlamentarnej Wielka Brytania wciąż jest państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym w nowym europarlamencie Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. Kto zdobędzie mandat, ale go starci? Tę procedurę opisują przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady, na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do europarlamentu, który nie obejmie mandatu.

Po zakończeniu ciszy wyborczej stacje TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE.

Zobacz również