W Sobolewie składowano niebezpieczne odpady

W jednej z firm na terenie Sobolewa zabezpieczono pojemniki z niebezpiecznymi odpadami. Właściciel składował substancje bez wymaganych pozwoleń.

Bia24

Bia24

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ujawnili w miejscowości Sobolewo składowanie nielegalnych odpadów. Na terenie firmy, która posiada zezwolenie na składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w pojemnikach typu mauser i beczkach, ujawniono odpady, które nie powinny znajdować się na placu i na które właściciel firmy nie miał wydanego pozwolenia. Pojemniki były składowane niezgodnie z przepisami, tj. brak odpowiedniego zabezpieczonego podłoża, jak również brak odpowiedniego odpływu w razie wycieków substancji.

Zadaniem właściciela jest nadzór nad odbieraniem odpadów z odpowiednim kodem zgodnie z udzieloną decyzją administracyjną, a następnie składowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i składowaniu odpadów.

Policjanci wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwową Strażą Pożarną zabezpieczyli pojemniki typu mauzer oraz beczki z nieznanymi substancjami, celem zakwalifikowania ich do grupy odpadów niebezpiecznych. Z pierwszych analiz wynika, iż w części są to substancje niebezpieczne. Jak podaje biuro prasowe podlaskiej policji - sprawa jest rozwojowa.

Zobacz również