Trzecie Boże Narodzenie na granicy

Od 842 dni, przez całą dobę, żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej chronią polsko-białoruską granicę. To trzecie Boże Narodzenie na służbie w ochronie polskiej granicy.

[Fot. 1PBOT]

[Fot. 1PBOT]

W terenie przygranicznym stale przebywa około 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy są w pełnej gotowości do natychmiastowego działania.

Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej 3 września 2021 roku terytorialsi weszli do działań na obszarze objętym wówczas stanem wyjątkowym. Od tego momentu zaangażowani są w ochronę wschodniej granicy RP.

Podstawą prawną działań Sił Zbrojnych RP jest postanowienie Prezydenta RP, które nadaje żołnierzom wybrane uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Każdej doby terytorialsi, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami wojsk operacyjnych, prowadzą patrole piesze i kołowe. Wykonują także loty rozpoznawcze wykorzystując do tego Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye.

Zobacz również