Terytorialsi wyłonią pracodawców przyjaznych WOT

Ruszyła druga edycja projektu skierowanego do pracodawców przyjaznych Wojskom Obrony Terytorialnej, którzy zatrudniają żołnierzy. Zrozumienie przez pracodawców misji i zadań WOT warunkuje rozwój formacji, stwarza także warunki do niezakłóconego pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez osoby aktywne zawodowo.

fot. WOT

fot. WOT

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach - ochotnikach, dlatego współpraca z pracodawcami jest dla formacji szczególnie ważna. Obecnie w szeregach 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy około 2 tys. żołnierzy OT, spośród których blisko 60 proc. deklaruje stałe zatrudnienie. Wsparcie ze strony pracodawców jest ważnym bodźcem, który niejednokrotnie

odgrywa kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do WOT. Wojska Obrony Terytorialnej dążą do utrzymywania stałej relacji ze środowiskiem pracodawców.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt ma docenić pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową.

Ruszają zgłoszenia do konkursu dla pracodawców

Istotnym elementem konkursu "Pracodawca przyjazny WOT" jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych: mikro przedsiębiorstwa - do 10 zatrudnionych osób; małe przedsiębiorstwa - zatrudniające poniżej 50 osób; średnie przedsiębiorstwa - zatrudniające powyżej 50 osób; podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

Konkurs jest prowadzony w 15 województwach, co daje 60 laureatów. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu "Pracodawca przyjazny WOT" na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 czerwca br. składają do swoich brygad nie tylko żołnierze OT. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają żołnierzy OT i cenią tę ideę mogą także samodzielnie zgłosić swoją firmę

Zobacz również