Możesz sprawdzić czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń

Nawiązujący z nowym pracownikiem stosunek pracy pracodawca powinien zgłosić go w ciągu 7 dni do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli podejmujący zatrudnienie ma wątpliwości czy pracodawca na pewno wywiązał się z tego obowiązku, sam może to sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Zbliżają się wakacje. To czas, kiedy wiele młodych osób kończy swoją edukację i rozpoczyna pracę. Warto pamiętać o tym, że legalne zatrudnienie daje szereg praw, w tym m.in. możliwość korzystania ze świadczeń w razie choroby, macierzyństwa czy wypadku w pracy. Podstawą otrzymywania świadczeń z ZUS-u jest podleganie ubezpieczeniom społecznym. Osoby zatrudnione na umowę o pracę czy zlecenia do ZUS-u zgłasza pracodawca lub zleceniodawca.

 - Brak zgłoszenia do ubezpieczeń może pozbawić prawa do świadczeń np. w razie wypadku przy pracy, choroby czy urodzenia dziecka. Nie dopełnienie tego wymogu wpływa również negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń długoterminowych takich jak emerytura czy renta. Dlatego już w pierwszych dniach pracy warto sprawdzić w ZUS-ie czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego. 

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. Wykonując umowę zlecenia, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolnym, dlatego też, gdyby zleceniobiorca chciał korzystać ze świadczeń chorobowych, np. gdy zachoruje, albo będzie musiała się opiekować chorym członkiem rodziny, bądź korzystać z zasiłku macierzyńskiego w związku z narodzinami dziecka powinien przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Musi o tym powiadomić swojego zleceniodawcę, by ten zgłosił go do takiego ubezpieczenia. 

Zarówno pracownik, jak i zleceniobiorca, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłacając tą składkę ma gwarancję bezpłatnej opieki medycznej w ramach NFZ. 

Jak sprawdzić, czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczeń

- Najprostszym sposobem skontrolowania pracodawcy czy zgłosił pracownika do ubezpieczeń, jest sprawdzenie tej informacji, na indywidualnym profilu na platformie PUE ZUS. Po zalogowaniu pojawia się okno z menu podręcznym podzielonym tematycznie na zakładki. W panelu  ubezpieczonego w zakładce  Ubezpieczenia i płatnicy, osoba ubezpieczona może sprawdzić, czy płatnik składek zgłosił ją do ubezpieczeń – wyjaśnia rzeczniczka.

Co zrobić gdy pracodawca nie zgłosił nas do ubezpieczeń

Jeśli okaże się, że pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń albo widoczne są jakieś inne rozbieżności — w pierwszej kolejności należy o tym porozmawiać z samym pracodawcą. Jeśli to nie pomoże, można skonsultować się w tej sprawie z ZUS-em lub poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

Źródło: ZUS Oddział w Białymstoku

Zobacz również