Nieświątecznie na granicy z Białorusią

Świąteczny weekend 10-12 listopada na granicy z Białorusią nie był świąteczny dla ochraniających ją polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Straż Graniczna zatrzymała 183 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. Kilkadziesiąt osób po zauważeniu przez polskie służby cofnęło się w głąb Białorusi. Zatrzymano również dziewięciu kurierów.

Uszkodzony samochód Straży Granicznej [fot. POSG]

Uszkodzony samochód Straży Granicznej [fot. POSG]

Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował próby nielegalnego wejścia do Polski na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, Narewce, Płaskiej i Mielniku. 

Jak informuje st. chor. sztab. Michał Bura z POSG, najwięcej prób nielegalnego przekroczenia granicy – 112 miało miejsce w niedzielę, w sobotę było ich 16, a w piątek takich zdarzeń było 55. Kilkudziesięciu cudzoziemców po zauważeniu przez polskie służby cofnęło się w głąb Białorusi.

– Na odcinku ochranianym przez placówki SG w Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych polskie patrole zostały zaatakowane kamieniami i płonącymi konarami drzew. W trakcie jednego z zajść uszkodzony został służbowy pojazd – informuje Michał Bura. Straz Graniczna prezentuje nagranie wideo pokazujące agresywne zachowanie cudzoziemców i rzucanie plonących konarów przez zaporę graniczną w kierunku polskich służb.

Cudzoziemcy usiłowali nielegalnie dostać się na terytorium Polski, pokonując w rejonie Płaskiej rzekę Wołkuszankę. Wśród ujawnionych obcokrajowców znajdowali się obywatele Afganistanu, Syrii, Iranu, Somalii, Etiopii, Egiptu, Erytrei i Jemenu.

Każdego z weekendowych dni zatrzymywano również kolejnych kurierów usiłujących przewieźć nielegalnych migrantów w głąb Europy Zachodniej. Łącznie zatrzymano 9 osób, 4 obywateli Mołdawii i 5 obywateli Ukrainy, którzy przewozili w sumie 16 cudzoziemców.  

Od początku br. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano już 585 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Źródło: POSG 

Zobacz również