Na promocję i integrację zagranicznych studentów. UMB ma nowe granty

Będzie wirtualny spacer po uczelni - oczywiście po angielsku, międzynarodowe karaoke i dzień sportu. W globalnej wyszukiwarce studiów pojawi się profil Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na umiędzynarodowienie uczelnia ma prawie 800 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozyskał kolejne granty na umiędzynarodowienie uczelni. Projekty dotyczą wsparcia rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców (kwota dofinansowania to 399 320,34 zł), oraz wdrożenia nowoczesnych narzędzi rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni? (kwota 388 310,59 zł.). UMB otrzymał finansowanie w ramach Programu ?Welcome to Poland? Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Pierwszy z grantów zatytułowany: "Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców" będzie obejmował m.in.: wykonanie i wdrożenie dwujęzycznego polsko-angielskiego Wirtualnego Spaceru po kampusie Uczelni, organizację wydarzeń międzynarodowych w języku angielskim dla całej międzynarodowej wspólnoty akademickiej UMB ? zaplanowano MUB?s International Karaoke Night; Welcome to Bialystok - I International Sightseeing Day; II International Sport Day; III International Cooking Day. To kontynuacja dotychczas realizowanych tego typu wydarzeń na naszej Uczelni, cieszących się dużą popularnością. Ponadto grant przewiduje zakup profesjonalnej sesji zdjęciowej ? w jej wyniku uczelnia będzie dysponowała aktualną bazą zdjęć, obejmującą fotografie laboratoriów, budynków uczelnianych, aparatury naukowo-badawczej oraz władz UMB, zakup gotowych repozytoriów zdjęć do wykorzystywania w międzynarodowej promocji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, doposażenie Welcome Centre (laptopy, kamery internetowe, tablet), montaż dwóch logotypów - anglojęzycznej wersji logotypu UMB oraz Działu Współpracy Międzynarodowej, przygotowanie anglojęzycznych informatorów i kalendarzy studenckich, zakup materiałów promocyjnych Uczelni.

Projekt będzie realizowany do maja 2023 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała także pieniądze na kolejny projekt UMB, pn. "Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni". Zakłada on realizację czterech zadań, obejmujących rozwijanie potencjału uczelni do obsługi obcokrajowców i promocję zagraniczną, tj.:

1. Usprawnienie komunikacji i wzmocnienie potencjału uczelni do obsługi studentów, doktorantów i naukowców zagranicznych poprzez rozbudowę anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB. Rozbudowa obejmie m.in. powiadomienia typu push, panel logowania z dedykowanym serwisem dla zagranicznej społeczności UMB, moduł EVENTS prezentujący najbliższe wydarzenia na uczelni, moduł do wyświetlania interaktywnych rozkładów wybranych budynków uczelni, rozwój obecnych modułów i inne funkcjonalności.

2. Wzmocnienie potencjału Biblioteki UMB do obsługi cudzoziemców poprzez przedłużenie dostępu do aplikacji BrowZine.

Zadanie obejmuje przedłużenie dostępu do anglojęzycznej aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine, która została stworzona przez specjalistyczne przedsiębiorstwo z branży technologii bibliotecznych.

3. Praktyczne warsztaty online dot. wymiany dobrych praktyk z zakresu umiędzynarodowienia dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. Poprowadzą je eksperci zaangażowani we współpracę międzynarodową, pracujący na wysoko umiędzynarodowionych, zagranicznych uczelniach, z krajów takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, Holandia czy Niemcy. Dzięki warsztatom, możliwe będzie wprowadzanie kolejnych ułatwień dedykowanych zagranicznej społeczności akademickiej UMB.

4. Realizacja kampanii reklamowej online w Irlandii i stworzenie profilu uczelni w globalnej wyszukiwarce studiów.

Kampania planowana jest w mediach społecznościowych tj. Youtube, Facebook i TikTok oraz na irlandzkich portalach internetowych i czasopismach elektronicznych o tematyce medycznej lub edukacyjnej. Kampania w Irlandii pozwoli dotrzeć do tamtejszych kandydatów i ich rodziców oraz zainteresować ich ofertą UMB.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r.

NAWA przyznała środki 39 uczelniom lub instytutom, wśród których tylko 5 dostało dofinansowanie na dwa projekty. W ramach naboru złożono łącznie 181 wniosków.

Zobacz również