Medycy z siedmioma milionami na rozwój

Egzamin lekarski nawet najlepiej zdany to jeszcze nie wszystko. Teraz studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mają szansę zdobyć podczas studiów jeszcze więcej - umiejętności praktyczne potrzebne, by znaleźć lepsze miejsce na rynku pracy. Za ponad 7,2 miliona złotych białostocka uczelnia zrealizuje własny program rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie miało wątpliwości, że ten program warto sfinansować.

Rektor UMB prof. Adam Krętowski z symbolicznym czekiem od NCBR /fot. H. Korzenny/

Rektor UMB prof. Adam Krętowski z symbolicznym czekiem od NCBR /fot. H. Korzenny/

Te pieniądze do dodatkowe fundusze, które pozwolą wzbogacić program studiów dla studentów, pozwolą pracownikom naukowym też udoskonalić metody nauczania a pracownikom uczelnianej administracji uzyskać dodatkowe kwalifikacje. 

Tu cel poza naukowym jest oczywisty - mówi o nim rektor uczelni prof. Adam Krętowski: uczelnia musi nauczyć się wykorzystywać swój potencjał naukowy do wspierania biznesu, do komercjalizacji badań i współpracy z przedsiębiorcami. W ramach programu rozwoju uczelni pracownicy będą się uczyć prezentacji wyników badań naukowych, pisania prac naukowych, wreszcie - języków obcych.

Rektor białostockiej uczelni podkreśla, że w ramach tego projektu planowane wyjazdy krajowe, zagraniczne, staże, wykłady ze specjalistami z zagranicy z najnowszych osiągnięć w medycynie.

Konferencja prasowa na UMB /fot. H. Korzenny/

Konferencja prasowa na UMB /fot. H. Korzenny/

Prorektor ds. nauki UMB prof. Marcin Moniuszko podkreśla, że wśród szkoleń będzie też tzw. tutoring, czyli kształcenie mistrzów - starsi pracownicy będą się uczyć opieki nad młodszymi pracownikami naukowymi. 

Umiejętności praktyczne to jest to, czego większości studentów najbardziej brakuje w czasie studiów. Białostocka uczelnia chce przede wszystkim wykorzystać te fundusze w dziedzinie onkologii. Nie na badania, lecz na przekazywanie praktyczne umiejętności - zdobywanych dzięki na przykład zajęciom z fachowcami spoza kraju. 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu planowane jest np. kształcenie fizjoterapeutów do specjalistycznej rehabilitacji pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Fizjoterapeuci chcą pomagać w rehabilitacji np. stawu skroniowo-żuchwowego. Z kolei studenci kosmetologii będą się uczyć maskowania zmian ponowotworowych. 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znalazł się w gronie stu uczelni, które dostały pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na programy rozwojowe uczelni. Projekt znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej w konkursie. - 7,2 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwoli nam na lepsze przygotowanie do czekającej nas przyszłości. Wierzymy, że te całkiem wysokie kompetencje będziemy mogli jeszcze podwyższyć - mówi rektor uczelni i przypomina, że studenci UMB już drugi rok z rzędu najlepiej w kraju zdają egzamin lekarski.

Realizacja projekt zaczyna się w październiku. Pieniądze z NCBR pochodzą z UE z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zobacz również