Marsz Równości przeszedł ulicami Białegostoku

W trakcie zabezpieczenia zgromadzenia policjanci spotykali się z próbami blokowania przemarszu przez osoby, które nie brały w nim udziału. W związku z brakiem reakcji na wydawane polecenia, policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego.

/źródło: KWP w Białymstok/

/źródło: KWP w Białymstok/

W stronę policjantów i osób biorących udział w zgromadzeniu były rzucane kamienie, butelki, kostka brukowa, petardy oraz inne przedmioty stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Policjanci na podstawie obowiązującego prawa, użyli środków przymusu bezpośredniego w stosunku do osób łamiących prawo.

Do jednostek policji doprowadzono łącznie 20 osób, w tym 4 podejrzewane o popełnienie przestępstw: rozboju, naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, użycia gróźb karalnych i znieważenia funkcjonariuszy. 16 osób ukarano mandatami karnymi. 

Zobacz również