VIDEO. Generalny remont siedzib PIKu coraz bliżej

Nowoczesna sala koncertowa, galeria multimedialna, sala prób dla Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone. Pojawi się przestrzeń do prowadzenia warsztatów, organizowania konferencji - tak mają wyglądać Spodki po generalnej modernizacji. Natomiast siedziba PIK na Kilińskiego odzyska zabytkowy charakter. Umowa na przebudowę instytucji kultury została podpisana.

Podpisano umowę na przebudowę budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

Dziś (8 września) odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, a firmą Budimex na realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

Umowa opiewa na kwotę ok. 60 mln zł. W towarzyszącym podpisaniu umowy briefingu prasowym udział wzięli: marszałek Artur Kosicki, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury Barbara Bojaryn-Kazberuk oraz Andrzej Sowa, dyrektor rejonu firmy Budimex SA.

- Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy rządu z samorządem możemy te środki pozyskiwać i realizować inwestycje, które w historii miasta Białegostoku, ale i samorządu województwa podlaskiego nigdy nie byłyby realizowane (…) Mam nadzieję, że w marcu, kwietniu 2025 roku wszyscy – mieszkańcy Białegostoku, ale i pracownicy Spodków będą mogli korzystać z tych obiektów w taki sposób i na takim poziomie, żeby można było realizować wszystkie te zadania, które Podlaski Instytut Kultury wykonuje – podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Pieniądze na inwestycję pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład oraz budżetu Województwa Podlaskiego. To fundusze na generalną modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 oraz Spodków przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku. Projekt zakłada modernizację z wielkim rozmachem i na ogromną skalę. Po jej zakończeniu siedziba PIK na Kilińskiego odzyska zabytkowy charakter, a Spodki nowoczesny blask.

- Dla pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku jest to bardzo ważny dzień, bardzo na to czekaliśmy. Co więcej – na ten remont czekało zapewne kilka pokoleń pracowników wcześniej WOAu, a obecnie Podlaskiego Instytutu Kultury. Bo każdy kto miał okazję bywać w kamienicy przy ulicy Kilińskiego 8 czy też szerzej rozejrzeć się po Spodkach wie w jakich warunkach przyszło nam pracować. To jest dla nas ogromny krok naprzód i ogromnie się z tego cieszymy - mówi Barbara Bojaryn-Kazberuk, Dyrektor PIK.

Nowoczesne i funkcjonalne

W Spodkach będzie nowoczesna sala koncertowa, galeria multimedialna, sala prób dla Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone. Pojawi się przestrzeń do prowadzenia warsztatów, organizowania konferencji.

- Spodek na dole, znany jako dawne ACK będzie Spodkiem otwartym dla artystów amatorów. Chcemy żeby była tam przyjazna dla nich galeria. Chcemy, żeby mogli się tam prezentować ze swoją twórczością literaci, poeci, muzycy. Będzie to specjalne miejsce, bardzo przyjazne i bardzo ciepłe dla naszych artystów - dodaje Barbara Bojaryn-Kazberuk.

- Wydaje mi się, że bez problemu wykonamy to zadanie. Termin też jest bezpieczny, bo to trzydzieści miesięcy, więc nie powinno być problemów - zapewnia Andrzej Sowa z Budimexu.

Podlaski Instytut Kultury jest jednostką podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego. Jako Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rozpoczął działalność w 1957 r. Jest organizatorem m.in. Podlaskiej Oktawy Kultur, w jego ramach działa Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

Zobacz również