Żłobki i przedszkola od dziś otwarte

Dziś (19.04) zaczynają pracę stacjonarną przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego - zerówki, a także żłobki i kluby malucha. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w tym wieku przysługuje tylko do 18 kwietnia.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Podało, że nie będzie konieczne składanie nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

- W związku z tą zmianą inaczej wygląda sytuacja, w przypadku już złożonych wniosków dotycząca opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, a inaczej młodszych dzieci. Ponieważ od 19 kwietnia 2021 r. nadal pozostają zamknięte szkoły, to zmiana ta dotyczy jedynie rodziców dzieci uczęszczających do żłobków czy przedszkoli - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wówczas:

- w przypadku gdy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za łączny okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r. złożył rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, oświadczenie to stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 18 kwietnia 2021 r. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku bez konieczności składania nowego oświadczenia lub korygowania oświadczenia już złożonego, nie dłużej niż do 18 kwietnia 2021 r.

- w przypadku, gdy pomimo otwarcia od 19 kwietnia 2021 r. żłobków i przedszkoli nastąpi jednak zamknięcie danej placówki lub jej ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres po 18 kwietnia 2021 r. rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, składa nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku, nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 r.

Pozostałe zasady nabycia prawa i wypłaty zasiłku nie zmieniły się. Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek oraz innych form wychowania przedszkolnego zostało zawieszone 29 marca. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Od 29 marca zawieszone było też stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

Zobacz również