Zielony nie zatrzymał. Można burzyć dworzec PKS Białystok

Wojewoda Podlaski nie czekał całego miesiąca, wystarczyły trzy dni. W piątek 17 lutego 2017 odrzucił odwołanie czterech organizacji ekologicznych reprezentowanych przez Rafała Kosno, od decyzji o rozbiórce dworca PKS i budowie w Białymstoku nowego dworca. Rozbiórka dworca może się więc zacząć lada dzień.

Bia24

Bia24

- Wojewoda podjął decyzję w piątek, ale dziś dostaliśmy pierwsze potwierdzenia odbioru decyzji przez strony, więc możemy już dziś o tym informować - mówi Anna Idźkowska, rzecznik wojewody podlaskiego.

Cztery białostockie organizacje ekologiczne reprezentowane przez jednego człowieka - Rafała Kosno - złożyły odwołanie od decyzji Prezydenta Białegostoku. Prezydent zgodził się na rozbiórkę obecnego dworca PKS i budowę w tym miejscu nowych obiektów - dworca łącznie ze stanowiskami autobusowymi oraz pawilonu handlowego. Decyzja ma datę 23 grudnia 2016. 30 grudnia wpłynęło do urzędu miejskiego odwołanie czterech organizacji. Prezydent przekazał je do rozpatrzenia Wojewodzie Podlaskiemu 11 stycznia 2017. Po niezbędnym uzupełnieniu dokumentacji przez wnioskodawcę. Uzupełnienie Rafał Kosno złożył we wtorek 14 lutego, a już w piątek wojewoda rozpatrzył odwołanie. 

- Organ uprawniony rozpatrzył odwołanie. Zdecydował o odrzuceniu odwołania ze względu na to, że skarżący nie są stroną w tym postępowaniu - informuje Anna Idźkowska. - Organizacje składające odwołanie mogą jeszcze w ciągu 30 dni zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Ale nie wstrzymuje to ważności decyzji wojewody. 

Rafał Kosno mówi nam dziś, że nie odebrał jeszcze decyzji wojewody i nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał. - Naszym celem nie jest utrudnianie życia mieszkańcom, przeciwnie, to co się dzieje wokół sprawy dworca PKS, dzieje się z korzyścią dla mieszkańców - mówi Rafał Kosno. - My czekamy na odpowiedź PKSu, bo złożyliśmy tam pewne propozycje rozwiązań, jakie mogłyby zintegrować to miejsce do wykorzystania nie tylko przez PKS, ale i innych przewoźników, na przykład PKP. 

Prezes PKS NOVA Cezary Sieradzki, powiedział nam dziś, że firma nie będzie zwlekać: - Planujemy niezwłocznie po odebraniu dokumentu wojewody przekazać plac inwestorowi, żeby rozpoczął inwestycję. Myślę, że będzie to 28 lutego bądź 1 marca - powiedział Cezary Sieradzki. Wcześniej prezes Sieradzki, mówił nam, że jeśli sprawa zakończy się do końca lutego to liczy, że całą inwestycję uda się zakończyć do końca wakacji 2017. 

Nowy dworzec PKS Białystok wybuduje warszawska firma Budner, stary budynek będzie całkowicie rozebrany. W jego miejsce powstanie hala dworcowa, na piętrze pomieszczenia biurowe a wokół nowego budynku stanowiska i wiaty dworcowe, stacja obsługi taboru i parking dla autobusów. Kładka nad torami ma połączyć dworzec PKS pobliskim dworcem kolejowym. Zupełną nowością będą budynki handlowo-usługowe tuż obok nowego dworca. Firma Budner w zamian za realizację tej inwestycji stanie się właścicielem 45 proc. gruntów PKS przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Inwestycja ma kosztować ponad 13,5 miliona złotych. 

Zobacz również