Zamiast wizyt - teleporady. Działalność zawiesza medycyna pracy... Szpital w Łomży przygotowuje się na epidemię

Szkolenia kadry, zmiana organizacji świadczeń... Szpital w Łomży robi wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, personelu i mieszkańców miasta. To właśnie ten szpital został wskazany jako tzw. jednoimienny. W razie wzrostu liczby zachorowań to tam będą trafiali pacjenci z koronawirusem - przede wszystkim ci, u których będą występować dodatkowe choroby.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Jak podaje Podlaski Urząd Wojewódzki, do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dotarł transport środków ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych dla personelu, który będzie się zajmował pacjentami zarażonymi koronawirusem. Szpital uruchomił też wstępną oczyszczalnię ścieków przy pomocy mobilnego chloratora, trwa montaż śluz na oddziałach szpitalnych, które mają zapewnić ochronę pacjentów oraz personelu medycznego.

Została zmieniona organizacja świadczeń w okresie zagrożenia epidemicznego:

Utrzymane są świadczenia Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Ze względów bezpieczeństwa na czas pandemii funkcjonuje ona w nowej lokalizacji - w pomieszczeniach Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (parter budynku poradni specjalistycznych) - wejście od szczytu budynku, tel.: 86-47-33-666.

Kontynuowana jest hemodializoterapia przewlekła pacjentów, którzy są stałymi pacjentami Stacji Dializ Szpitala w Łomży.

Kontynuowana jest chemioterapia pacjentów onkologicznych, którzy są w trakcie leczenia. Świadczenia ze względów bezpieczeństwa na czas trwającej pandemii przeniesione są do nowej lokalizacji. Pacjenci informowani są indywidualnie.

Pacjenci oczekujący na pierwszą wizytę w poradniach specjalistycznych powinni zgłaszać się do najbliższych poradni specjalistycznych: https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/komunikat-dot-wizyt-w-poradniach-specjalistycznych-szpitala-wojewodzkiego-w-lomzy-od-dnia-16-marca-2020-roku/

W przypadku pacjentów kontynuujących leczenie w poradniach specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży możliwe są teleporady, poprzez które pacjent może otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lub poradę medyczną.

Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszona jest działalność Medycyny Pracy i Zakładów Diagnostycznych (z wyjątkiem pacjentów hospitalizowanych).

Dokumentacja medyczna będzie udostępniana osobom i podmiotom upoważnionym do dokumentacji medycznej pacjenta na wniosek złożony drogą elektroniczną (sekretariat@szpital-lomza.pl) lub pocztą tradycyjną.

W dniach 19, 20, 23, 24 marca 2020 r. w godzinach 7.30-14.30 (w pomieszczeniu Poradni Urologicznej - parter budynku poradni specjalistycznych - wejście od szczytu budynku, od strony SOR ) będzie można odebrać: skierowania na badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, aby można było wykorzystać je do wykonania badań w innych placówkach, wyniki badań wykonanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (tomografia, rezonans, rtg) dotychczas nieodebrane, badania laboratoryjne dotychczas nieodebrane.

W szpitalu trwają także szkolenia personelu - w szczególności z zakresu utrzymania reżimu sanitarnego i zmiany organizacji świadczeń.

Zobacz również