Zamiast do sądu - na platformę rozwiązywania sporów konsumenckich

Platforma internetowa do rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących jakości produktów żywnościowych kupionych w sklepie. Załatwienie sprawy bez sądu, ale z pomocą fachowców-prawników - i czasem nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Do tego służy Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności polecane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

CPRSŻ powstało przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. To pierwszy w Polsce i jedyny w Europie podmiot uprawniony, który specjalizuje się wyłącznie w rozwiązywaniu sporów dot. żywności. 

- Każdemu pewnie zdarzyło się kupić wadliwy produkt. Pokazują to także wyniki kontroli Inspekcji Handlowej. W 2017 r. skontrolowaliśmy 125 tys. partii produktów spożywczych. Z tego zakwestionowaliśmy 23 proc. Główne przyczyny to nieprawidłowe oznakowanie - brak ważnych dla konsumenta informacji, np. o składzie czy pochodzeniu produktu. Dzięki centrum spory dotyczące zakupu żywności mają szanse na szybkie i sprawne zakończenie zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców - tłumaczy Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak zapewnia UOKiK, cały spór może zostać rozwiązany przy użyciu platformy internetowej, przez którą można złożyć wniosek i przedstawić swoje racje. Strony sporu po zarejestrowaniu sprawy otrzymują kod, który umożliwia im komunikację elektroniczną, w tym dostęp do przekazanych dokumentów. Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, konsument może szybko dojść do porozumienia z przedsiębiorcą. Zasady prowadzenia postępowania przez CPRSŻ są odformalizowane, tak aby maksymalnie ułatwić konsumentom korzystanie z tego rozwiązania.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

- Artykuły spożywcze są stosunkowo tanie, więc klient przeważnie nie ma motywacji, żeby dochodzić swoich racji na drodze sądowej. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem są postępowania mediacyjne. Zachęcamy konsumentów i przedsiębiorców, aby z nich korzystali. UOKiK będzie się przyglądał działalności Centrum - mówi Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sytuacja konfliktowa może dotyczyć: jakości handlowej, przekazywanych informacji lub oznakowania produktów spożywczych. Polubownie będzie można również rozwiązać problem dotyczący konkursów i loterii promocyjnych w sytuacji, gdy wcześniejsza próba bezpośredniego rozwiązania sporu zawiodła.

Zespół Centrum tworzą profesjonaliści: prawnicy, adwokaci i radcowie prawni posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. CPRSŻ zapewnia przy tym niezależność i bezstronność osób prowadzących postępowanie. 

- Samo rozstrzygnięcie sporu przez CPRSŻ nie jest wiążące, a strony mogą wycofać się z postępowania na każdym jego etapie. Zatem w przypadku gdy konsument lub przedsiębiorca uzna, że sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego ma do tego prawo, bowiem terminy przedawnienia nie biegną do czasu zakończenia sporu - wyjaśnia przewodnicząca CPRSŻ mecenas Magdalena Osińska.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

CPRSŻ jest wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod numerem 10. Znajduje się także w wykazie podmiotów ADR (ang. Alternative Dispute Resolution - polubowne rozwiązywanie sporów) Komisji Europejskiej i zostało zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE. Oznacza to, że może pośredniczyć zarówno w rozwiązywaniu sporów krajowych, jak i transgranicznych w UE.

Szczegółowe zasady działania Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności są pod adresem: www.cprsz.pl. 

Źródło: UOKiK

Zobacz również