Z Angoli czy Kongo na polsko-białoruskiej granicy

Wczoraj (3.07) granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 20 cudzoziemców. To m.in. obywatele: Angoli, Kongo, Somalii, Sudanu i Egiptu. Część nielegalnych migrantów przeprawiła się przez rzeki.

[fot. twitter.com/Straz_Graniczna]

[fot. twitter.com/Straz_Graniczna]

Do nielegalnych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej doszło na odcinkach chronionych przez Straż Graniczną z Białowieży i Bohukał. Jak poinformowała SG w mediach społecznościowych: "część z migrantów przeprawiała się przez rzeki Leśna Prawa i Bug".

Granica polsko-białoruska od niedawna chroniona jest przez zaporę o długości ponad 186 km. To stalowe ogrodzenie, wysokie na 5 metrów i zakończone drutem. Do września ma tu powstać także tzw. "zabezpieczenie elektroniczne" tj. system kamer termowizyjnych i różne detektory. W związku z tym - do 15 września w województwie podlaskim obowiązuje zakaz zbliżania się do linii granicznej na odległość 200 m.

Zobacz również