Wydział Nauk o Zdrowiu UMB z kategorią A

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku naukową kategorię A. W ostatniej parametryzacji wydział został oceniony na B. Po odwołaniu się od tej decyzji przez władze UMB, ministerstwo poddało WNOZ ponownej ocenie. Analiza potwierdziła argumenty uczelni.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku /fot. wikimedia.org/

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku /fot. wikimedia.org/

Wszystkie trzy wydziały UMB (Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydział Nauk o Zdrowiu) mogą teraz poszczycić się kategorią naukową A.   

- Ta decyzja bardzo nas cieszy, bo znacznie lepiej odzwierciedla nasz potencjał naukowy i nie ukrywajmy, nasze aspiracje. Jesteśmy dumni z własnych osiągnięć i czerpiemy dużą satysfakcję z faktu właściwego docenienia naszej pracy przez instytucje centralne - komentuje decyzję ministerstwa prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki UMB.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (WNOZ) powstał w 1999 r. Początkowo funkcjonował jako Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i kształcił w ramach zaocznych studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. 

Od 2000 r. rozpoczęto kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia oraz na specjalności Dietetyka, a od 2002 r. także na kierunku Położnictwo i na specjalności Zdrowie Publiczne. W roku 2003, mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W dniu 27 marca 2008 r., decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została zmieniona nazwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu. 

Wydział Nauk o Zdrowiu UMB ma kadrę, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego programu dydaktycznego i naukowego. Na Wydziale zatrudnionych jest 184 nauczycieli akademickich, w tym 21 profesorów, 26 doktorów habilitowanych i 99 doktorów.  

Strukturę Wydziału tworzy 31 jednostek, w tym: 9 Klinik, 19 Zakładów, 2 Samodzielne Pracownie i 1 Studium. Wszystkie jednostki biorą udział w kształceniu pielęgniarek, położnych, elektroradiologów, dietetyków, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, logopedów i fonoaudiologów lekarzy, lekarzy dentystów, oraz studentów zdrowia publicznego. W październiku 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanym, nowocześnie wyposażonym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie mieści się większość zakładów Wydziału. 

Na Wydziale studiuje prawie 1800 osób, a dyplomy ukończenia studiów uzyskało ponad 7300 absolwentów. 

Wydawane jest anglojęzyczne czasopismo naukowe Progress in Health Sciences. Działa tu także Wydziałowe Centrum Wolontariatu. W ciągu każdego roku prowadzonych jest kilkanaście akcji charytatywnych i środowiskowych promujących prozdrowotny tryb życia. 

W 2011 r. Wydział otrzymał nagrodę "Najaktywniejsza Firma" za zorganizowanie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Dnia Przedsiębiorczości 2010, przygotowującego młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. WNOZ oferuje również ciekawe zajęcia dla najmłodszych w ramach "Akademii Młodego Naukowca", "Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka", jak i seniorów "Uniwersytet Zdrowego Seniora".

Źródło: UMB

Zobacz również