WYBORY 2018. Koalicja Obywatelska: współpraca ponad granicami gmin

Współpraca w dziedzinie inwestycji i dobre relacje między samorządami różnych szczebli - chcą stworzyć w następnej kadencji radni Koalicji Obywatelskiej. Przy pomocy taboru Przewozów Regionalnych zamierzają uruchomić w Białymstoku i wokół miasta linię kolei aglomeracyjnej.

Konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej /fot. H. Korzenny/

Konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej /fot. H. Korzenny/

- Współpracę między Białymstokiem a ościennymi gminami chcemy w tej kadencji szczególnie rozwijać. Chcielibyśmy na przykład, aby ścieżka rowerowa łącząca Białystok z Wasilkowem nie kończyła się wraz z tablicą Białystok i by nie trzeba było namawiać na przykład władz Białegostoku do kontynuowania budowy tej drogi - mówi Maciej Żywno, kandydujący do sejmiku z okręgu południowego.

Jak podkreśla Żywno, radni koalicji w swoim działaniu skupią się właśnie na wybudowaniu w nadchodzącej kadencji takich dobrych relacji między samorządami różnego szczebla. Charakterystyczny jest przykład projektu kolei aglomeracyjnej. 

- W nadchodzącej kadencji chcielibyśmy postawić na kilka konkretów. Przede wszystkim to kolej aglomeracyjna tworzona na bazie Przewozów Regionalnych, która rozpoczynałaby swój bieg na Bacieczkach, a kończyła w Zaściankach. Wiąże się to z wybudowaniem dwóch przystanków kolejowych w Pieczurkach i Zaściankach. Budowę tę można byłoby sfinansować z funduszy unijnych - przekonuje Karol Pilecki, kandydujący do sejmiku w okręgu białostockim.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zapowiadają nawiązanie współpracy z samorządem Białegostoku w celu wprowadzenia jednego, zintegrowanego biletu na przejazdy koleją aglomeracyjną oraz komunikacją miejską w Białymstoku. 

- Chcielibyśmy, aby mieszkańcy ościennych gmin dojeżdżający do pracy i do domu mogli korzystać z jednego biletu na kolej i autobus komunikacji miejskiej - zapowiada Karol Pilecki. . 

- Naszych mieszkańców nie interesują granice administracyjne, a radni różnych szczebli mogą w tej kwestii połączyć siły - przekonuje Maciej Żywno. 

Zobacz również