Wojewoda podlaski wydał nakaz szczepień kur i indyków

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, podpisał w piątek (11.08) rozporządzenie w sprawie szczepień kur i indyków przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (ND) na obszarze województwa podlaskiego.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

W Podlaskiem istnieje wysokie ryzyko wystąpienia rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwach hodujących drób. Rzekomy pomór drobiu (ND) to groźna i powodująca duże straty w pogłowiu drobiu choroba, którą należy zwalczać. Stanowi zagrożenie dla produkcji drobiu na całym świecie. ND cechuje się bardzo wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i doprowadza do strat ekonomicznych.

4 ogniska choroby w pow. białostockim

Od 11 do 21 lipca 2023 r. na terenie województwa podlaskiego w powiecie białostockim w gminach Turośń Kościelna oraz Dobrzyniewo Duże wystąpiły cztery ogniska ND w gospodarstwach komercyjnych oraz gospodarstwie niekomercyjnym hodującym kury.

Obszary objęte restrykcjami w związku z wystąpieniem choroby, zgodnie z rozporządzeniem wojewody podlaskiego z 21 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego objęły swoim zasięgiem także miejscowości zlokalizowane na terenie powiatów wysokomazowieckiego oraz monieckiego. Wystąpienie czterech ognisk choroby w tak krótkim okresie może świadczyć o zwiększającej się presji wirusa ND w środowisku, a tym samym stwarza wysokie ryzyko wystąpienia rzekomego pomoru drobiu u drobiu na większym obszarze województwa podlaskiego.

Szczepienia formą ochrony

Szczepienia przeciwko ND są powszechnie dostępną i skuteczną formą ochrony stad drobiu przed wystąpieniem choroby, jak również zapobiegają jej szerzeniu. Aktualnie na rynku znajduje się szereg szczepionek zarejestrowanych do stosowania u kur i indyków.

Nakazanie posiadaczom drobiu utrzymywanego w celach komercyjnych niezwłocznych szczepień kur i indyków przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ND na terenie województwa podlaskiego.

By uchronić wszystkich przed rozprzestrzenianiem zakażeń, zakazane zostało wprowadzanie do gospodarstw w województwie podlaskim kur oraz indyków niezaszczepionych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu oraz jaj wylęgowych pochodzących ze stad reprodukcyjnych nieuodpornionych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Zobacz również