W kolejce do Podlaskiej Marki Roku

Jeszcze przez 19 dni można zgłaszać kandydatów do Nagrody Podlaskiej Marki Roku. Markę może zgłosić każdy. Nagroda jest przyznawana w sześciu kategoriach: produkt, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura i społeczeństwo.

podlaskamarka.pl

podlaskamarka.pl

W każdej kategorii można wskazać po jednej kandydaturze, a w kategorii produkt dwie podkategorie- produkt użytkowy i produkt spożywczy. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zmieszczony na stronie: http://podlaskamarka.pl/ i przesłać go pocztą elektroniczną i tradycyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia.

Podlaska Marka to prestiżowa nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego. Przyznawana jest już od trzynastu lat za najlepsze inicjatywy, wydarzenia, czy produkty.

Kategorie Podlaskiej Marki:

  • Produkt - wyroby i usługi, posiadające szczególne cechy jakościowe, użytkowe, estetyczne; produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności oraz znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznym.
  • Inwestycja - obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
  • Odkrycie - przedmioty i usługi, powstałe w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,
  • Wydarzenie - wydarzenia o dużym potencjale rozwojowym, rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza nim,
  • Kultura - dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
  • Społeczeństwo - instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym.

Zobacz również