W Białymstoku mamy Skwer Wolnej Białorusi

Skwer Wolnej Białorusi w Białymstoku uroczyście otwarty. To symbol solidarności z represjonowanymi Białorusinami i gest wsparcia w walce o demokrację. Jedynym budynkiem, który będzie miał adres Skweru jest Konsulat Republiki Białoruś.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

W uroczystym otwarciu Skweru Wolnej Białorusi wzięli udział: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Wolnej Białorusi Swiatłana Cichanouska, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Swiatłany Cichanouskiej Paweł Łatuszka, ambasador Polski w Białorusi Artur Michalski, posłowie Robert Tyszkiewicz i Stefan Krajewski, a także przedstawiciele organizacji i środowisk białoruskich.

Nasza transmisja uroczystego otwarcia skweru dostępna w mediach społecznościowych.

Po uroczystości odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent Tadeusz Truskolaski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk przekazali Swiatłanie Cichanowskiej treść uchwały ustanawiającej Skwer Wolnej Białorusi w Białymstoku.

Białostoccy radni zdecydowali o nadaniu nazwy Skwer Wolnej Białorusi miejscu położonemu obok Konsulatu generalnego Białorusi w maju tego roku. Pisaliśmy o tym m.in. w art. pt. "Wolnej Białorusi - najmniejszy skwer w mieście".

Zobacz również