VIDEO. W Białymstoku odbyła się debata "Wspólnie dla zdrowia" organizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Specjaliści rozmawiali o innowacjach w medycynie

W Białymstoku odbyła się dziś (8.05) szósta konferencja z cyklu debat, "Wspólnie dla Zdrowia". Poświęcona była tematowi "Innowacje, Technologie, Efektywność". W Auli Magna UMB eksperci dyskutowali o rozwoju rynku biotechnologii w Polsce oraz wykorzystaniu digitalizacji dla poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia.

Cykl debat "Wspólnie dla Zdrowia" organizuje Ministerstwo Zdrowia, uczestniczy w nich również minister Łukasz Szumowski. Środowa (8.05) konferencja w Białymstoku była poświęcona innowacjom, technologiom i efektywności. Nie bez powodu odbyła się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jak zauważył minister zdrowia, UMB jest jedną z wiodących uczelni medycznych w kraju i w Europie, również pod względem rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, m.in. sztucznej inteligencji.

Podczas debaty specjaliści starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wysiłki polskich naukowców i polskich firm biotechnologicznych dają nadzieję na powstanie nowych form terapii, które mogłyby znaleźć kliniczne zastosowanie w Polsce i zagranicą? Jednym z tematów poruszanych na konferencji były też kwestie zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania badań i wdrożeń.

Eksperci zastanawiają się również nad definicją innowacji w ochronie zdrowia, a także nad tym w jakie innowacje należy inwestować. 

WAŻNY GŁOS PACJENTÓW

Jak deklaruje resort zdrowia, podczas całego cyklu debat, bardzo ważnym głosem jest głos pacjentów, którzy są beneficjentem innowacji w ochronie zdrowia, ale również niezwykle istotną grupą, która inspiruje specjalistów do odkrywania i stosowania najnowszych metod leczenia.

-Rolą ośrodków decyzyjnych w systemie, jest odpowiedzialne wydatkowanie środków publicznych poparte rzetelną oceną wartości dodanej jaką dla pacjenta niesie innowacyjna diagnostyka i terapia - mówił Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Celem debaty "Wspólnie dla Zdrowia" jest przede wszystkim wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie - jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia. 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z VI Konferencji debaty ?Wspólnie dla Zdrowia? - "Innowacje, Technologie, Efektywność"...

Zobacz również