Utrudnienia w ruchu na ulicy Generała Stanisława Maczka

Od 28 do 29 stycznia w związku z budową przyłącza kanalizacji teletechnicznej doziemnej oraz podwieszeniem światłowodów na słupach oświetleniowych wystąpią utrudnienia ruchu na ul. Maczka.

Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Alei 1000-lecia Państwa Polskiego. Utrudnienia polegać będą na wyłączeniu lewego pasa ruchu jezdni w kierunku ulicy Sosabowskiego.

Zobacz również