UMB wśród dziewięciu najlepszych uniwersytetów w Polsce

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znalazł się na dziewiątym miejscu wśród polskich uniwersytetów w światowym rankingu SCImago Institutions Rankings. Ranking klasyfikuje ośrodki akademickie i badawcze oceniając je na podstawie wielu kryteriów.

fot. Bia24

fot. Bia24

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pnie się w górę w światowych rankingach uczelni wyższych. Według najnowszego zestawienia UMB jest na 9 miejscu wśród uniwersytetów w Polsce i na 630 wśród wszystkich uczelni w świecie. Takie są wyniki najnowszego rankingu przygotowanego przez SCImago Institutions Rankings (SIR).

10 najlepszych polskich uczelni według rankingu SIR. UMB znalazł się na 9 miejscu /fot. scimagoir.com/

10 najlepszych polskich uczelni według rankingu SIR. UMB znalazł się na 9 miejscu /fot. scimagoir.com/

W rankingu regionalnym dla obszaru Europy Wschodniej UMB zajął wysoką 43 pozycję. Spośród polskich uniwersytetów, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się w tym samym zakresie (miejsca 601-700) w którym znalazły się m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Uniwersytet Wrocławski.

Rankingi SCImago (SIR) klasyfikują ośrodki akademickie i badawcze oceniając je na podstawie wielokryteriowych wskaźników. Do najważniejszych z nich, mających kluczowy wpływ na ocenę należą: potencjał badawczy, innowacje, a także wpływ działań instytucji w przestrzeni społecznej. Na potrzeby rankingu kalkulacja generowana jest corocznie na podstawie wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończących się na dwa lata przed edycją rankingu. Tegoroczne zestawienie obejmuje więc działalność uczelni w latach

2014 - 2018. Wskaźniki podzielono na trzy grupy, które mają odzwierciedlać naukowe, ekonomiczne i społeczne cechy instytucji.

Zobacz również