UMB jeszcze wyżej w rankingu Uczelni Akademickich "Perspektywy 2021"

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) awansował na 21 miejsce w rankingu Uczelni Akademickich fundacji Perspektywy. W ubiegłym roku uczelnia plasowała się o dwie pozycje niżej. Według zestawienia UMB jest najlepszą uczelnią wyższą w Polsce Wschodniej.

Siedziba Uniwersytetu w Białymstoku /fot. archiwum Bia24/

Siedziba Uniwersytetu w Białymstoku /fot. archiwum Bia24/

W rankingu Uczelni Akademickich "Perspektywy 2021" UMB odnotowało również inne awanse. Uczelnia znalazła się w pierwszej trójce najlepiej pozyskujących zewnętrzne pieniądze na badania. W kategorii efektywność naukowa Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął 5 miejsce. Również 5 pozycję zdobył w kategorii dostępności dla studentów kadry akademickiej. W kategorii potencjał naukowy 23 miejsce, w kategorii innowacyjność 29 miejsce w kraju.

-W dziedzinie warunki kształcenia UMB został sklasyfikowany na 18 miejscu w Polsce, w prestiżu akademickim nasza Alma Mater uplasowała się na 39 miejscu. W kategorii absolwenci na rynku pracy UMB zajął 35 miejsce w Polsce - wylicza Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy UMB.

Ranking przygotowany został już po raz 22. Uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 najlepszą uczelnią akademicką w Polsce (wśród blisko 400) jest Uniwersytet Jagielloński, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 

Zobacz również