Ul. Klepacka do remontu

Nowa jezdnia, ścieżki rowerowe i wiadukty kolejowe - tak będzie wyglądała odmieniona ulica Klepacka. Miasto właśnie wybrało wykonawcę tej inwestycji.

fot. Wschodzący Białystok

fot. Wschodzący Białystok

W ramach inwestycji ul. Klepacka zostanie przebudowana i wybudowana od powstającej Alei Niepodległości aż do granic miasta. Prace na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej będą realizowane głównie na zamkniętych terenach kolejowych.

Nad ulicą Klepacką zaplanowano budowę dwóch wiaduktów kolejowych. Zostanie tam także zbudowana nowa nawierzchnia jezdni, powstaną chodniki, drogi dojazdowe i zjazdy. W projekcie przewidziano też budowę ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego, a także podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. Z kolei na odcinku od ul. Barszczańskiej do granic miasta powstanie ścieżka rowerowa, chodnik wraz ze zjazdami i ciąg pieszo - rowerowy.

Inwestycja ma być zrealizowana w czasie 18 miesięcy od przekazania placu budowy.

Do przetargu na budowę i przebudowę ulicy Klepackiej zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku, które zaproponowało cenę 40 mln 315 tys. zł.

Przebudowa ul. Klepackiej jest jednym z zadań realizowanych w ramach unijnego projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego".

Zobacz również