Trwa referendum lokalne

Od godz. 7:00 mieszkańcy województwa podlaskiego mogą wziąć udział w referendum lokalnym na temat potrzeby budowy regionalnego portu lotniczego.

Bia24.pl

Bia24.pl

Do lokali wyborczych można zgłaszać się do godz. 21:00. Głosuje się dokładnie w tych samych lokalach wyborczych, gdzie odbywało się głosowanie w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Jest 959 Obwodowych Komisji do Spraw Referendum, w których zasiada ok. 7,7 tys. osób. Wydrukowano blisko milion (959 373) kart do głosowania, bo tylu wyborców jest w naszym województwie.

Na karcie do głosowania znajduje się jedno pytanie, które brzmi "Czy jest Pan/ Pani za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?" Można odpowiedzieć tylko TAK lub NIE. Głosujący zaznacza jedną z dwóch możliwych odpowiedzi, zakreślając jedną z dwóch kratek, poprzez dwie przecinające się ze sobą linie. Zakreślenie dwóch kratek lub niezakreślenie żadnej, skutkować będzie nieważnością głosu.

Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych osób do głosowania, co przekładając na liczbę osób uprawnionych, wynosi ok. 300 tys. (bez względu na to czy oddane głosy będą ważne, czy nie). Głosować mogą wszyscy posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządu, stale zamieszkali na terenie woj. podlaskiego. Nad przebiegiem głosowania czuwa komisja wojewódzka.

Zobacz również