Trwa nabór do miejskich żłobków

Rodzice najmłodszych białostoczan mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do żłobków miejskich. Rekrutacja w placówkach odbywa się przez cały rok, natomiast jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. Pierwszy etap tego naboru rozpoczął się wczoraj (9.05)

Trwa nabór do miejskich żłobków [fot. bialystok.pl]

Trwa nabór do miejskich żłobków [fot. bialystok.pl]

Rekrutacja do miejskich żłobków jest ciągła i trwa przez cały rok. Po nadaniu numeru PESEL dziecku rodzice mogą składać wniosek do żłobka za pośrednictwem strony: nabor.pcss.pl/bialystok. Opiekun dziecka ma prawo wyboru maksymalnie trzech żłobków (I preferencja – żłobek najbardziej pożądany, II i III preferencja - placówki dodatkowe w razie braku miejsc w żłobku I preferencji). Po uzupełnieniu wszystkich danych rodzic musi wydrukować swój wniosek, podpisać i dostarczyć do placówki I preferencji. W momencie przyjęcia wniosku przez pracownika żłobka dziecko wpisywane jest na listę oczekujących.

Jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. W związku z powyższym harmonogram rekrutacyjny na rok 2022/2023 wygląda następująco:

- I etap rekrutacji - termin 9-20.05.2022 r. - żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych;

- II etap rekrutacji - termin 23-27.05.2022 r. - rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca;

- III etap rekrutacji - ogłoszenie list dzieci przyjętych – 30.05.2022 r. godz. 12.00.

Pracownicy placówek będą bezpośrednio kontaktowali się z rodzicami dzieci, które zostały wstępnie zakwalifikowane do danego żłobka. Opiekunowie będą musieli dostarczyć wymagane dokumenty do sporządzenia umowy na świadczenie usług przez żłobek.

W Białymstoku działa obecnie 9 żłobków miejskich, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również