Trasa Niepodległości: wielkie kłopoty od soboty

Od rana w sobotę 25 marca 2017 przez najbliższe miesiące przejazd przez osiedla Starosielce, Zielone Wzgórza, Leśna Dolina w Białymstoku będzie znacznie utrudniony. Tam własnie powstaje największa w mieści inwestycja drogowa Trasa Niepodległości. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w organizacji ruchu i trasach komunikacji miejskiej.

Ulica Wrocławska /fot. H. Korzenny/

Ulica Wrocławska /fot. H. Korzenny/

Poniżej informacje przekazane przez Urząd Miejski w Białymstoku dotyczące zmian w organizacji ruchu w związku z budową Trasy Niepodległości. Szczegółowe informacje oraz mapki dojazdów oraz tras autobusów komunikacji miejskiej są w plikach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Budowa Trasy Niepodległości na odcinku od ul. ks. J. Popiełuszki do torów kolejowych (osiedle Starosielce i Zielone Wzgórza).

Źródło: www.bialystok.pl

W związku z rozpoczęciem budowy

 od dnia 25.03.2017 zostaną zamknięte dla ruchu kołowego:

 • Aleja Niepodległości od ulicy Wrocławskiej do drogi w ciągu ul. Klepackiej.

Jednocześnie zostaną zamknięte dla ruchu kołowego następujące skrzyżowania:

 • Aleja Niepodległości ? Wrocławska
 • Aleja Niepodległości ? Magnoliowa
 • Aleja Niepodległości ? St. Okrzei.

Zostaną przerwane ciągi ulic:

 • Letnia na odcinku od ul Zimowej do ul. Korycińskiej
 • Klonowa na odcinku od ul. Miodowej do ul. Korycińskiej.

Obsługa komunikacyjna

Obsługa komunikacyjna wymienionego obszaru odbywać się będzie:

 • ulicą Lawendową do drogi do Klepacz w kierunku ul. Hetmańskiej
 • ulicą Św. A. Boboli w kierunku ul. ks. J. Popiełuszki (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną)
 • Wyjazd i dojazd na ul. Storczykową odbywać się będzie wyłącznie od ul. Magnoliowej.

Źródło: www.bialystok.pl

Źródło: www.bialystok.pl

Ponadto wystąpią następujące utrudnienia w ruchu:

ul. ks. J. Popiełuszki

 • Na odcinku od ul. Św. A. Boboli do ul. A. Rybnika ruch w obu kierunkach odbywać się będzie po lewej jezdni jadąc w stronę ul. gen. W. Sikorskiego.
 • Wjazd na ul. A. Rybnika, Klonową, Korycińską oraz na ul. Zimową możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Wrocławskiej.

ul. Wrocławska (od Alei Niepodległości do ul. Zielonogórskiej)

 • Z kierunku ul. Zielonogórskiej ul. Wrocławska przejezdna do skrzyżowania z ul. Miodową z umożliwieniem dojazdu do sklepu Biedronka.
 • Brak możliwości dojazdu na ul. Storczykową z kierunku ul. Wrocławskiej. Wyjazd i dojazd do ul. Storczykowej odbywać się będzie wyłącznie ul. Magnoliową.
 • Z ul. Wrocławskiej pozostaną dojazdy do ul. Miodowej (V LO) oraz ul. A. Rybnika.

ul. Zielonogórska

 • Na czas prowadzenia robót zostanie zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Zielonogórskiej i Wrocławskiej poprzez ustalenie pierwszeństwa przejazdu na relacji ul. Wrocławska (od ul. ks. J. Popiełuszki) ul. Zielonogórska. Wyeliminowana zostanie relacja skrętu w lewo z ul. Zielonogórskiej w ul. Wrocławską. 

ul. Lawendowa

 • W celu usprawnienia ruchu zostanie wykonane przedłużenie ul. Lawendowej do drogi w ciągu ul. Klepackiej.
 • Ruch odbywający się na ul. Lawendowej zostanie podporządkowany do ul. Klepackiej.
 • Na skrzyżowaniu ulic Lawendowej i przedłużenia ul. Magnoliowej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wyznaczone zostanie pierwszeństwo przejazdu ul. Lawendową.

Skrzyżowanie ulic Hetmańska ? Zielonogórska

 • Zostanie wprowadzona korekta toru jazdy z Alei Niepodległości w kierunku gen. A. E. Fieldorfa ?NILA? z uwagi na prowadzone prace związane z budową ulicy. 

Budowa Trasy Niepodległości na odcinku al. Jana Pawła II do ul. ks. J. Popiełuszki (osiedle Leśna Dolina)

Źródło: www.bialystok.pl

Źródło: www.bialystok.pl

Zostanie przerwana możliwość przejazdu w ciągu następujących ulic:

 • Armii Krajowej (między budynkami nr 31 ? 29)
 • Szarych Szeregów (między budynkami 22 ? 14).

Wyjazd (dojazd) do osiedla Leśna Dolina zlokalizowanego po zachodniej części budowanej Trasy Niepodległości będzie odbywał się:

 • ul. św. A. Boboli do ul. ks. J. Popiełuszki (do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną)
 • ulicą Bacieczki w kierunku Alei Jana Pawła II.

Wyjazd z osiedla Leśna Dolina zlokalizowanego po wschodniej części budowanej Trasy Niepodległości będzie możliwy:

 • ulicą Batalionów Chłopskich w kierunku do ul. ks. J. Popiełuszki
 • pozostałymi ulicami na osiedlu Leśna Dolina w kierunku ul. gen. W. Sikorskiego.

Źródło: www.bialystok.pl

Źródło: www.bialystok.pl

Zobacz również