Trasa Niepodległości z trzymiesięcznym poślizgiem

Termin sierpniowy jest nierealny. To widać gołym okiem. Trasa niepodległości, największa inwestycja drogowa Białegostoku ostatniego dziesięciolecia nie będzie gotowa w pierwotnie planowanym terminie. Wykonawca inwestycji prosi miasto o przełożenie terminu ukończenia prac na listopad bieżącego roku.

Budowa Trasy Niepodległości /fot. H. Korzenny/

Budowa Trasy Niepodległości /fot. H. Korzenny/

Trasa Niepodległości to gigantyczna inwestycja, nie tylko na skalę Białegostoku. Ta zachodnia część obwodnicy miasta składa się z trzech części-etapów. Dwa z nich buduje Budimex, którego ofertę miasto wybrało w przetargu pod koniec listopada 2016 roku. Koszt tych dwóch etapów to 351,5 mln zł, z czego 267,5 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. To najwyższa w historii miasta dotacja uzyskana z funduszy unijnych. 

Trasa Niepodległości to droga "z pełną infrastrukturą techniczną". To 11 dwupoziomowych, bezkolizyjnych skrzyżowań oraz jeden tunel pod torami kolejowymi. Wokół ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, ekrany akustyczne. 

Budowa Trasy Niepodległości /fot. H. Korzenny/

Budowa Trasy Niepodległości /fot. H. Korzenny/

Droga połączy południowe dzielnice miasta i całego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową. Biegnie od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych aż do ul. Ciołkowskiego (tu zaczyna się obwodnica południowa, którą także buduje Budimex). 

- Wykonawca złożył w urzędzie miejskim wniosek, w którym stwierdza, że nie dotrzyma planowanego wcześniej terminu wykonania w sierpniu 2018. Prosi o przesunięcie terminu na listopad - informuje Anna Kowalska z departamentu komunikacji społecznej urzędu. - Budimex uzasadnia swój wniosek bardzo trudnymi warunkami pogodowymi w ubiegłym roku. Chodzi o intensywne opady deszczu, które uniemożliwiały kontynuowanie budowy - dodaje Anna Kowalska.

Budowa Trasy Niepodległości /fot. H. Korzenny/

Budowa Trasy Niepodległości /fot. H. Korzenny/

Jak mówi, wniosek aktualnie "jest analizowany" przez miejskich urzędników. Trudo jednak sądzić, że odpowiedź będzie inna niż przyjęcie korekty terminu. Inwestycja trwa już ponad półtora roku, a opóźnienie nie wydaje się wielkie. 

Opóźnienie dotyczy dwóch odcinków Trasy, trzeci odcinek, "zamykający" obwodnicę i doprowadzający ją do dróg wylotowych w kierunku Warszawy dopiero zaczyna się budować. Tu dopiero czwarty przetarg na wykonanie udało się miastu doprowadzić do szczęśliwego finału. To właściwie dwie drogi. Po pierwsze - węzeł drogowy w Porosłach, czyli połączenie ekspresowej ósemki (S8) z drogą wojewódzką 676. Po drugie przebudowa skrzyżowania ulicy Narodowych Sił Zbrojnych i Alei Jana Pawła II, by połączyć z S8 Trasą Niepodległości. W sumie 292 mln złotych wyda miasta wspierane znowu dotacją unijną z programu Polska Wschodnia (172 mln zł). Ta inwestycja zakończyć się powinna do końca przyszłego roku.  

Zobacz również