Termomodernizacja ZST przy Stołecznej

Budynek Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Stołecznej w Białymstoku przeszedł metamorfozę. Zrealizowana w tym miejscu termomodernizacja to jedna z największych tego typu inwestycji w ostatnim okresie wśród białostockich placówek. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Miasto konsekwentnie od lat inwestuje w termomodernizacje białostockich obiektów. Wśród największych zrealizowanych w ostatnim okresie tego typu inwestycji ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej można wymienić chociażby termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Stołecznej, ale też Bursy Szkolnej przy ulicy Dobrej, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Poleskiej czy Przedszkola Samorządowego nr 52 przy ulicy Waszyngtona.          

- W ciągu ostatnich sześciu lat, w ramach realizowanych przez nas zadań inwestycyjnych, wykonaliśmy termomodernizacje w około dwudziestu placówkach oświatowych. W ten sposób czynnie włączamy się w działania zmierzające do ochrony środowiska. Ważnym efektem dodatkowym - szczególnie w obecnych warunkach - jest wymierna korzyść finansowa, to znaczy niższe rachunki za ogrzewanie i za energię elektryczną - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Inwestycja w ZST to realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21", który został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Efekty termomodernizacji Zespołu Szkół Technicznych będą mocno odczuwalne w trakcie bieżącego działania szkoły. To między innymi dlatego, że obiekt ma nietypową jak na placówkę oświatową konstrukcję, zbliżoną do litery "U". Budynek szkoły składa się z części dydaktycznej, bloku żywieniowego z łącznikiem i sali gimnastycznej z łącznikiem.

W ramach prac budowlanych wykonano między innymi izolację przeciwwilgociową i termiczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymieniono oprawy na energooszczędne.

Całkowity koszt tego zadania to około 5,57 mln zł, z tego roboty budowlane objęte dofinansowaniem to ponad 2,88 mln zł. Udział środków Unii Europejskiej w realizacji projektu to około 2,4 mln zł, czyli ponad 83%.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również