Szpitale covidowe – dziękujemy, zamykamy

Dwa szpitale tymczasowe w Białymstoku od kwietnia kończą działalność. Ponad rok zapewniały opiekę medyczną dla pacjentów z COVID-19 i były odciążeniem dla innych jednostek systemu opieki zdrowotnej. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podziękował personelowi medycznemu i niemedycznemu za zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie placówek. Szpitalami zarządzał Uniwersytecki Szpital Kliniczny wraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Spotkanie wojewody z pracownikami szpitali tymczasowych [fot. PUW]

Spotkanie wojewody z pracownikami szpitali tymczasowych [fot. PUW]

Od 1 kwietnia leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 będzie realizowane w ramach standardowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wojewoda podlaski uchyli wszystkie decyzje polecające wyznaczenie miejsc w szpitalach dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych.

Z końcem marca oba szpitale tymczasowe w Białymstoku (przy ul. Żurawiej i przy ul. Wołodyjowskiego) zostają zamknięte. Pacjenci, którzy jeszcze w nich są, będą przeniesieni do właściwych klinik USK, wedle wskazań medycznych. Pomieszczenia przy ul. Żurawiej będą przekształcane w klinikę pulmonologiczną, zaś z hali sportowej przy ul. Wołodyjowskiego po remoncie znów będą mogli korzystać studenci.

– Pacjentów covidowych mamy dużo mniej niż w okresie, kiedy dominujący był wariant delta, który mocno dotknął nasze województwo – mówił wojewoda. Szpital covidowy przy Żurawiej utworzono w grudniu 2020, szpital przy Wołodyjowskiego – w marcu 2021 roku.

W okazji zakończenia pracy szpitali wojewoda spotkał się z reprezentacją pracowników medycznych i niemedycznych, którzy tworzyli szpitale tymczasowe i w nich pracowali.

– Mamy poczucie spełnionego obowiązku, że pomogliśmy w trudnym okresie, że szpitale kliniczne i Uniwersytet Medyczny to ważne instytucje w naszym regionie, choć czasami niedoceniane. Dziękuję za tę ciężką pracę w szpitalach tymczasowych, ale pandemia się nie kończy i dalej będziemy musieli w takiej czy innej formie pacjentów leczyć – mówił rektor UMB prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski.

Rektor UMB przypomniał o innych formach zaangażowania uczelni w trakcie pandemii – pomocy przy uruchomieniu testowania w kierunku COVID-19, przyjęciu pierwszych pacjentów covidowych przez oddziały zakaźne oraz działaniach naukowych, takie jak sekwencjonowanie wirusa SARS-CoV-2 jako pierwszy ośrodek w Polsce.

Podziękowania wojewody podlaskiego otrzymało w sumie ponad sto osób – wśród nich byli także konsultanci wojewódzcy, dyrekcja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Zobacz również