Sukces absolwentów UMB

Absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku po raz kolejny uzyskali czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK).

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

- W wiosennej edycji LDEK-u 2022 zajęli I miejsce wśród absolwentów zdających LDEK, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach i II miejsce wśród tych, którzy zdawali po raz pierwszy. Średnia punktów, którą osiągnęli podczas ostatniego egzaminu absolwenci naszej Alma Mater wyniosła odpowiednio 168,29 pkt. i 164,86 pkt. - informuje Marcin Tomkiel rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uzyskane rezultaty nie były możliwe, gdyby nie zaangażowana kadra, nowoczesny sprzęt, metody dydaktyczne i zagraniczne staże w renomowanych ośrodkach.

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy to polski egzamin medyczny, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Do egzaminu w lutym br. przystąpiły w całym kraju 1293 osoby, uzyskując średnio 156,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 57 punkty. Wynik egzaminu jest obiektywnym wskaźnikiem jakości nauczania. 

Zobacz również