Strażacy z OSP w Studziankach i Jurowcach zyskali nowy sprzęt

Ubrania, specjalne buty i w końcu nowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Takie zakupy zrobiły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach i Jurowcach. Pomogło dofinansowanie przekazane przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz wsparcie darczyńców.

fot. Urząd Miejski w Wasilkowie

fot. Urząd Miejski w Wasilkowie

Dwie jednostki OSP w gminie Wasilków otrzymały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Strażacy ze Studzianek otrzymali pomoc w wysokości 20 tys. złotych, a OSP w Jurowcach - 10 tys. złotych.

fot. Urząd Miejski w Wasilkowie

Dodatkowo OSP w Jurowcach została obdarowana kwotą 5 tys. złotych. To podziękowanie strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy brali udział w gaszeniu pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w kwietniu br. Pieniądze pochodzą od darczyńców, którzy przekazywali środki w ramach prowadzonej zbiórki, podczas trwania akcji gaśniczej.

Za przekazane pieniądze strażacy zakupili ubranie strażackie, buty oraz doposażyli swoje jednostki w sprzęt, który jest niezbędny w akcjach gaśniczych.

Zobacz również