Sporo pieniędzy dla podlaskich instytucji kultury

Decyzje zarządu województwa podjęte wczoraj (2.02) dotyczyły m.in. zakupu sprzętu do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego i modernizacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Łącznie na ten cel z budżetu województwa przeznaczono 416 tys. zł.

[fot. Książnica Podlaska]

[fot. Książnica Podlaska]

-To są konieczne wydatki, zwłaszcza jeśli chodzi o ogrzewanie w choroskim muzeum. Należy pamiętać, że od 1973 roku, czyli od momentu odbudowy obiektu, centralne ogrzewanie nie było modernizowane - mówił marszałek Artur Kosicki.

Muzeum Wnętrz Pałacowych (oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) na modernizację centralnego ogrzewania otrzymało 85 tys. zł. Dzięki temu budynek zyska nową infrastrukturę grzewczą, zamontowane zostaną nowoczesne grzejniki, a skorodowane rury wymienione na nowe.  Nowoczesna instalacja będzie generowała mniej kosztów.

- Natomiast jeśli chodzi o Książnicę, to tutaj mamy aż trzy dofinansowania, a jedno z nich dotyczy zwiększenia możliwości digitalizacji zasobów biblioteki m.in. czasopism, gazet, książek czy spotkań literackich - informował marszałek.

Na ten cel, czyli na zakup macierzy rozszerzającej pamięć dyskową Książnica otrzymała 136 tys. zł. Podczas czwartkowego posiedzenia zarząd województwa podjął również decyzję o przyznaniu instytucji 100 tys. zł na rozbudowę monitoringu. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych, wpłynie także na bezpieczeństwo pracowników i gości odwiedzających Książnicę. Biblioteka otrzyma także 30 tys. zł na zakup nowego rzutnika do sali konferencyjnej oraz 30 tys. zł na nowoczesną, wielofunkcyjną drukarkę.

Źródło: UMWP

Zobacz również