Sejmik wspiera hojnie (ale nie Białystok)

Z pięciu złożonych wniosków dofinansowanie dostał jeden, z oczekiwanych ponad 3 milionów „tylko” 400 tysięcy złotych. Białystok jednak uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gmin i Powiatów i nie jest to projekt dopłat do kupna rowerów elektrycznych dla białostoczan. Sejmik województwa zatwierdził dziś przedstawioną przez zarząd listę dofinansowanych inwestycji w gminach i powiatach. Największe wsparcie – 1,6 mln zł przyznał samorządowi Łap.

Zarząd województwa podczas sesji sejmiku [fot. K. Duszyński UMWP]

Zarząd województwa podczas sesji sejmiku [fot. K. Duszyński UMWP]

Tegoroczne, trzecie rozdanie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów jest rekordowo wysokie. W budżecie sejmiku zaplanowano 25 milionów, ale ostatecznie na wniosek zarządu województwa sejmik podzielił prawie 38 milionów. 

– Wnioski, jakie złożyły samorządy, były tak dobre, a inicjatywy tak cenne dla lokalnych społeczności, że wraz z radnymi wojewódzkimi postanowiliśmy zwiększyć tę kwotę. Poprzednie dwie edycje przekonały nas, że są to bardzo dobrze wykorzystywane pieniądze, z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Dzięki nim materializuje się w naszym województwie idea zrównoważonego rozwoju – uzasadniał podczas sesji sejmiku marszałek województwa Artur Kosicki.

Najwyższe dofinansowanie – 1,6 mln zł sejmik przyznał samorządowi Łap na realizację projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach – realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Łapy”. 

Półtoramilionowe wsparcie sejmik przyznał samorządom trzech miast: Suwałk (rozbudowa ul. E. Plater i gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652), Łomży (budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5) i Kolna (przebudowa stadionu piłkarskiego).

Największe miasto regionu – Białystok – otrzyma 400 tys. zł wsparcia na realizację projektu „wykonanie przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14 przy al. Piłsudskiego 20/4). 

I tak dużo, bo samorząd Białegostoku nie występował o wsparcie w poprzednich dwóch rozdaniach funduszu. Jak mówili rządzący miastem: – Jeżeli to wszystko jest na zasadzie uznaniowej: temu dam, temu nie dam i tylko na zasadzie kwestii politycznych no to uczestniczyć w biegu, w którym już na starcie wiadomo, kto wygra… to chyba jest to trochę bez sensu – tak to ujął zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. 

W trzecim rozdaniu, mimo że „jest to trochę bez sensu” władze Białegostoku zgłosiły aż pięć projektów, na które chciały otrzymać wsparcie z budżetu samorządu województwa. Białystok prosił o wsparcie w postaci w sumie ponad 3,3 mln zł. Inwestycje następujące:

– 1 milion złotych na dofinansowanie budowy ulicy oznaczonej symbolem 1KD-L na osiedlu Bagnówka (to ta sama inwestycja, na którą Białystok dostał już dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie ponad 38,3 mln zł – wkład własny samorządu wynosił 2 mln zł);
– pół miliona złotych na pomoc w budowie tężni solankowej na Wygodzie (samorząd miasta dołożyłby od siebie 50 tys. zł);
– 400 tysięcy złotych na remont w Przedszkolu Samorządowym nr 14 (instalacja c.o., ciepłej wody i remont łazienek);
– ponad 702 tysiące złotych na budowę „Lawendowego Parku Kieszonkowego” na Bacieczkach;
– 750 tysięcy złotych na wsparcie projektu „Ekorower”, czyli dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych przez mieszkańców Białegostoku.

Ten „Ekorower” właśnie był jednym powodów przystąpienia do funduszu. To sztandarowy projekt szefa klubu PiS w radzie miasta Henryka Dębowskiego. Radny namawiał władze miasta do udziału w funduszu, a władze miasta nie ukrywały, że liczą na „wsparcie” radnego w staraniach o „wsparcie” z funduszu. „Ekorower” nie znalazł jednak uznania w oczach radnych sejmiku. 

Więcej o tym w naszym artykule:  Polityczna pułapka na sejmikowe miliony

400 tysięcy dofinansowania to co prawda więcej niż nic, ale na przykład o ponad połowę mniej niż 850 tysięcy, jakie sejmik przyznał gminie Supraśl na realizację projektu „kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej – cmentarza ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce”. To jest ten sam projekt, na który władze Białegostoku nie chciały wydawać własnych pieniędzy, wolały przeznaczyć rządową dotację przyznaną m.in. na remont cmentarza wojskowego przy ul. 11 Listopada. 

Wśród innych większych dotacji można wymienić Powiat Białostocki, któremu sejmik przyznał 900 tys. zł na pierwszy etap prac przy zagospodarowaniu terenu szpitala powiatowego w Łapach. 850 tys. zł dostanie Tykocin na budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Puchalskiego. 

W sumie w trzeciej edycji funduszu wsparcie finansowe w wysokości 38 mln 840 tys. zł otrzymało 58 projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty województwa (jeden samorząd dostawał wsparcie  tylko jednej inwestycji). Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to autorska inicjatywa samorządu województwa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2021 r. Wtedy skorzystało z niej 40 samorządów, a dotacje wyniosły 22 mln zł. W drugiej edycji ł45 gmin i powiatów dostało łącznie blisko 29 mln zł dofinansowania.  

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował radnych sejmiku, że to jeszcze nie koniec tegorocznego wsparcia, że druga część wniosków złożonych do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów będzie głosowana na sejmiku w kwietniu. 

Pełną listę dofinansowanych teraz projektów w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów można zobaczyć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.   

Zobacz również