Sejmik województwa uchwalił budżet na 2023 rok

Przyszłoroczny budżet zakłada więcej pieniędzy m.in. na ochronę zdrowia, transport, turystykę i na kulturę. Będzie też kolejna edycja Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Samorząd województwa przeznaczy też pieniądze na utworzenie pierwszego w Podlaskiem Banku Mleka Kobiecego. Radni przyjęli projekt podczas wczorajszych (19.12) obrad.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, 1 głos był przeciw, a 9 radnych wstrzymało się. - Dziękuje wszystkim radnych, którzy zagłosowali za przyjęciem budżetu. To bardzo dobry plan finansowy, dzięki któremu nasze województwo pozostanie na drodze rozwoju. Wiem, że wszystkim nam leży na sercu dobro regionu - mówił marszałek po głosowaniu.

Ostatecznie dochody województwa ustalono na poziomie blisko 872 mln zł, wydatki mają wynieść prawie 962 mln zł, a deficyt budżetowy 89,6 mln zł. Początkowo zaproponowany projekt budżetu zakładał mniejsze wartości. Uległy one zmianie po wprowadzeniu autopoprawki uwzględniającej uwagi zgłoszone przez radnych wojewódzkich każdej z opcji politycznych.

W imieniu radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu odniósł się wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko: - Ambitny budżet na trudne czasy. Wychodzimy z pandemii, od lutego br. też żyjemy w innej rzeczywistości, a to wszystko ma ogromny wpływ również na Województwo Podlaskie - mówił.

Transport i łączność. Na ten obszar będzie 352 mln zł.  Z tych pieniędzy blisko 203 mln zł to inwestycje drogowe (jeszcze bez pieniędzy unijnych). Jeśli chodzi o przewozy kolejowe, będzie to kwota ponad 58,5 mln zł. A na remonty dróg wojewódzkich zapisano 56 mln zł.

Najważniejsze inwestycje to m.in.: przebudowa drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski – Hajnówka (43,3 mln zł), czy przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa w stronę Supraśla (35 mln zł). Rozpoczną się inwestycje współfinansowane przez rząd, chodzi m.in. o obwodnice Ciechanowca, Kolna i miejscowości Sokoły.

W planie budżetowym są też ujęte mniejsze przedsięwzięcia, m.in. budowa ronda w Kolnie, przebudowa mostu w Talkowszczyźnie i szereg innych inwestycji na drogach wojewódzkich. - To nie wszystko, co planujemy zrobić w przyszłym roku. Uzgodniliśmy już projekt Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, ale też będziemy mogli korzystać z programu dla Polski Wschodniej - poinformował Artur Kosicki.

Z pieniędzy unijnych ma być finansowana m.in. przebudowa trasy Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie razem z obwodnicą Łap.

W przyszłym roku na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę prawie 72 mln zł. Głównym przedsięwzięciem będzie budowa oddziału kohortacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. To inwestycja zaplanowana na lata 2023-2026, a w projekcie zarezerwowano na nią 10 mln zł. Zarząd województwa będzie ubiegał się o dofinansowanie budowy oddziału ze środków zewnętrznych.

W ramach uzgodnień z Komisją Europejską będzie realizowany też Breast Cancer Unit. Pieniądze na ten cel są zabezpieczone w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego i w 2023 r. inwestycja ma się rozpocząć. Warto dodać, że 2,4 mln zł z budżetu województwa na zakup specjalistycznej aparatury otrzymają łącznie szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Łomży.

W budżecie zapisano też 100 tys. zł na utworzenie i funkcjonowanie Banku Mleka Kobiecego, czyli specjalistycznego laboratorium, które służy wspomaganiu leczenia chorych noworodków i wcześniaków. Zadaniem Banku będzie: pozyskanie mleka kobiecego od honorowych dawczyń, badania kobiet chętnych do oddawania pokarmu, udzielanie informacji w zakresie szkoleń i wspieranie dawczyń, jak również doposażenie w drobny sprzęt medyczny. Odbiorcami mleka z Banku Mleka są głównie dzieci przedwcześnie urodzone i noworodki chore.

Na turystykę w przyszłym roku władze województwa chcą przeznaczyć blisko 3,2 mln zł. Więcej pieniędzy niż ubiegłym roku otrzyma m.in. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Będzie to 800 tys. zł. O 2,4 mln zł więcej w stosunku do roku 2022 r. będzie na kulturę fizyczną - to aż 12,4 mln zł.

Na poziomie z 2022 r. zostaną utrzymane wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Propozycja na ten cel to 2 mln zł. Natomiast na ochronę zabytków zaplanowano 3,2 mln zł.

Rekordowe pieniądze na kulturę. Budżet tego obszaru wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku, bo aż do 137 mln zł. Podkreślano, że trwa jedna z najważniejszych inwestycji w regionie, chodzi o generalny remont zabytkowej siedziby Teatru Dramatycznego, a w planach na przyszły rok jest też rozpoczęcie remontu „Spodków” i budynku przy ul. J. Kilińskiego należących do Podlaskiego Instytutu Kultury.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również