Samorządowcy z całej Polski przyjadą do Michałowa

Omówienie najpilniejszych potrzeb gmin przygranicznych, a także wspólny apel do rządu o systemową pomoc uchodźcom na granicy białorusko-polskiej - to główne tematy spotkania samorządowców w Urzędzie Miejskim w Michałowie. Spotkanie odbędzie się jutro (29.10).

Samorządy solidarnie pomagają uchodźcom na granicy [fot. michalowo.eu]

Samorządy solidarnie pomagają uchodźcom na granicy [fot. michalowo.eu]

W piątkowym spotkaniu samorządowców w Urzędzie Miejskim w Michałowie wezmą udział: Marek Nazarko, burmistrz Michałowa, Magdalena Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, zastępca prezydenta Sopotu, Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich i prezydent Białegostoku, Mirosław Lech, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Korycina, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, a także Jacek Karnowski, Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski, prezydent Sopotu. Na spotkaniu omówione zostaną najbardziej palące potrzeby gmin nadgranicznych, a także potrzeby gmin deklarujących chęć przyjęcia uchodźców. Będzie to również okazja do przekazania darów rzeczowych, zebranych w innych gminach w Polsce w ramach akcji pomocy uchodźcom.

- Samorządy zawsze były solidarne. Wzajemnie nieśliśmy sobie pomoc po tragicznej wichurze na Kaszubach, po powodziach na Podkarpaciu czy w Opolu. Teraz również samorządy z całej Polski solidarnie wspierają włodarzy z przygranicznych miejscowości niosących pomoc na swoim terenie. Współpracujemy z innymi gminami w Polsce, żeby jak najwięcej zdziałać, bo mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który niestety zbiera śmiertelne żniwo. Nie możemy pozostawać obojętni wobec krzywdy, jakiej doznają ludzie na granicy, zmuszeni do przebywania w skrajnie trudnych warunkach i nocowania pod gołym niebem. Ograniczenia wynikające z wprowadzenia na tym terenie stanu wyjątkowego niestety tylko utrudniają tę pomoc - zgodnie podkreślają samorządowcy uczestniczący w akcji niesienia pomocy.

Uczestnicy rozmów w Michałowie zaapelują również do innych polskich samorządów o włączenie się w działania pomocowe. Wystosują także apel do polskiego rządu o pilne powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli m.in. rządu, NGO’S i samorządów, którego celem byłoby opracowanie wspólnej strategii pomocy ludziom przekraczającym białorusko-polską granicę.

Polscy samorządowcy od dawna zwracają uwagę na potrzebę wspólnych - ustalonych pomiędzy rządem i samorządem, z udziałem organizacji pozarządowych - systemowych rozwiązań dotyczących wsparcia imigrantów przebywających na terenie Polski. Cudzoziemcy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni byli opuścić swoje ojczyzny, żyją w naszych wspólnotach lokalnych. Dzieci uczęszczają do samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół, wiele osób korzysta ze wsparcia miejskich czy gminnych ośrodków pomocy. To samorządy w dużej mierze finansują działanie centrów integracyjnych.

2 września Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich jednogłośnie przyjęła stanowisko w tej sprawie, które 24 września Zarząd Związku Miast Polskich skierował do polskiego rządu. ZMP zaapelował o humanitarne i zgodne z konwencjami międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem, oraz prawem krajowym potraktowanie azylantów znajdujących się na pograniczu polsko-białoruskim, jak również o długofalową politykę migracyjną nastawioną na integrację. Pełna treść stanowiska jest na stronie internetowej Związku Miast Polskich.

Źródło: Urząd Miejski w Michałowie

Zobacz również