Rządowa pomoc dla firm przy granicy

Nie zostawiamy firm działających przy granicy bez wsparcia – deklaruje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rząd przedstawił program wsparcia i rekompensat dla polskich firm dotkniętych zamknięciem przejść granicznych z Białorusią, w tym zamkniętego w lutym przejścia w Bobrownikach. Według szacunków ministerstwa pomoc ma trafić do ok. 150 firm i wyniesie ponad 2,3 mln zł miesięcznie.

Okolice zamkniętego przejścia granicznego w Bobrownikach [fot. Bia24]

Okolice zamkniętego przejścia granicznego w Bobrownikach [fot. Bia24]

„Firmy z województwa podlaskiego działające w strefie przygranicznej, będą mogły ubiegać się o rządową pomoc. We współpracy z MSWiA przygotowaliśmy program wsparcia dla nich” – poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Według tego programu warunkiem ubiegania się o rekompensatę będzie „niezaleganie z należnościami publicznymi oraz uzyskanie 50 proc. spadku przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego (jeden z dwóch poprzednich lub – co do zasady – analogiczny w roku ubiegłym)”. Rekompensata będzie wypłacana maksymalnie trzy razy w roku (czyli za trzy określone miesiące), na wniosek zainteresowanych firm przez wojewodę. 

Według informacji MRiT rekompensata będzie przyznawana firmom z branży: turystycznej, gastronomicznej, sprzedaży detalicznej oraz kantorów wymiany walut. Pomoc „będzie miała charakter de minimis. Jej wysokość będzie iloczynem kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3490 zł) i liczby osób zgłoszonych przez podmiot do ubezpieczenia” – podało MRiT. 

Wojewoda, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wyżej wskazane, które prowadzą działalność na obszarze powiatu, w którym położone jest zamknięte przejście graniczne.

Ministerstwo w swojej informacji zaznacza, że „zaproponowane rozwiązania dotyczą nie tylko zamkniętego przejścia w Bobrownikach, ale również ewentualnych przyszłych, analogicznych sytuacji”.

Dziś (14.04) rządowe propozycje wsparcia i rekompensat dla polskich firm dotkniętych zamknięciem przejść granicznych z Białorusią poznają posłowie na sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo przedstawi informację rządu na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej na pograniczu polsko-białoruskim.

O rządową pomoc apelowali po zamknięciu przejścia w Bobrownikach sami przedsiębiorcy działający w gminie Gródek. Podkreślali, że po zamknięciu 10 lutego 2023 r. przejścia w Bobrownikach mają kłopoty ze zbytem towarów, nie mają klientów, podnoszą duże straty gospodarcze. Wójt gminy Gródek Wiesław Kulesza zwrócił się z apelem w tej sprawie do MSWiA, MRiT oraz wojewody podlaskiego. 

– Mam nadzieję, że te przepisy szybko będą uchwalone i będzie się otwierać ta możliwość udzielania rekompensat dla tych przedsiębiorców, którzy z tego tytułu podnoszą straty – mówi w czwartek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jak poinformował, sprawa ma być uregulowana w jednej z poprawek do procedowanej w Sejmie ustawy mieszkaniowej. 

Zobacz również