Rząd obiecuje budowę ekspresówki Białystok – Suwałki

Do 2033 roku powstanie droga ekspresowa Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki). We wtorek (5.09) rząd dopisał tę inwestycję do swojego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Informację o tym znajdziemy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po posiedzeniu rządu.

[pixabay.com]

[pixabay.com]

„Do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), dodana zostanie nowa inwestycja. Będzie to budowa drogi ekspresowej S8, na odcinku Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki), o szacunkowej długości 90 km. Limit finansowy programu zwiększy się o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł” – czytamy w komunikacie KPRM zamieszczonym na stronie internetowej po posiedzeniu rady ministrów.

W dalszej części rządowego komunikatu znajdziemy uzasadnienie umieszczenia teraz włąśnie tej inwestycji w rządowym programie budowy dróg krajowych. „Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Nowa droga przyczyni się również do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu i mobilności obywateli”.

Jest jeszcze jeden argument przemawiający za wpisaniem inwestycji do planu rządowego, być może kluczowy. „Inwestycja będzie ponadto ważna z punktu widzenia interesu obronnego Polski, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geostrategicznej. Korytarze transportowe są istotne do przemieszczania się osób i towarów, a także pełnią funkcję logistyczną i zaopatrzenia” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz połączeń drogowych komplementarnych wobec niej w perspektywie do 2030 roku.

Zobacz również