Ruszył nabór do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Od dziś (2.01) do końca miesiąca (31.01) będą przyjmowwane wnioski o finansową pomoc. O wsparcie z budżetu województwa ubiegać się mogą podlaskie samorządy. W bieżącej, trzeciej edycji autorskiego programu pomocowego Samorządu Województwa Podlaskiego do rozdysponowania jest 25 mln zł.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów (FWGiP) powstał w 2021 r. Skorzystało z niego do tej pory kilkadziesiąt samorządów. Dzięki tej formie pomocy w regionie zrealizowano wiele inwestycji. Gminy i powiaty wyremontowały drogi, zmodernizowały szkoły, sale gimnastyczne, wybudowały miejsca do rekreacji, odrestaurowano zabytki.

Na ten cel województwo przeznaczyło w 2021 r. 22 mln zł, w roku 2022 – 28,6 mln zł. Pula środków zarezerwowanych w budżecie na 2023 r. to 25 mln zł. Wniosek o dotację powinien zawierać elementy takie jak: opis inwestycji i jej całkowitą wartość, wnioskowaną kwotę dofinansowania i termin realizacji.

Źródło: UMWP

Zobacz również