Remont zabytkowego budynku liceum

Zabytkowy klasycystyczny pałacyk z początku XIX w., w którym od początku lat 70-tych mieści się VI Liceum Ogólnokształcące, przejdzie duży remont. Budynek wymaga nie tylko odświeżenia wnętrz, ale i prac renowacyjnych na zewnątrz. Miasto własnie ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad inwestycją.

fot. Wschodzący Białystok

fot. Wschodzący Białystok

W zabytkowych budynkach VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 8 zostaną przeprowadzone prace renowacyjne i remontowe. Białostocki magistrat ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad inwestycją.

Planowane prace obejmą trzy etapy remontu zabytkowej placówki: budynku głównego, biblioteki i "Domu Nauczyciela". Najpierw wykonawca zajmie się m.in. wymianą pokrycia dachowego i rynien, renowacją fundamentów i cokołu budynku. Następnie wykonane zostaną remonty łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Prace obejmą też odnowienie schodów zewnętrznych, tarasów i daszków nad wejściami. Trzeci etap to zagospodarowanie terenu i renowacja ogrodzenia. Wszystkie prace odbędą się według zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Historia szkoły sięga roku 1796, to wtedy z pomocą Izabeli Branickiej, do budynku przy ul. Warszawskiej przeniesiono białostocką szkołę podwydziałową. Od tej pory, do dziś budynek był siedzibą wielu placówek edukacyjnych, m.in. gimnazjum męskiego i żeńskiego, I Liceum Ogólnokształcącego, później mieściły się tam kolejno, II i III LO oraz Liceum Ogólnokształcące dla pracujących.

W 1972 r. powstało VI Liceum Ogólnokształcące. Dla potrzeb nowo utworzonej szkoły gruntownie zmodernizowano gmach pałacyku, zainstalowano centralne ogrzewanie i węzeł sanitarny. 14 grudnia 1974 r. szkole nadano sztandar oraz patrona, Króla Zygmunta Augusta, nawiązując do tradycji przedwojennej. 

Składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej prac w VI LO zakończy się 4 kwietnia 2018 roku. Szacowana wartość zamówienia to ponad 221 tys. zł. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi potrwa do końca listopada 2020 roku.

Zobacz również