Radni województwa zwiększyli budżet szpitali na walkę z pandemią

Zwiększenie pieniędzy w budżecie województwa dla szpitali wojewódzkich na przeciwdziałanie skutkom pandemii - to jedna z najważniejszych decyzji podjętych przez radnych wojewódzkich na wczorajszym (25.10) posiedzeniu. Tematem obrad były również m.in. wynagrodzenia ratowników medycznych oraz podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

XXXV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji [fot. wrotapodlasia.pl]

XXXV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji [fot. wrotapodlasia.pl]

Sejmik zaakceptował zaproponowane zmiany w budżecie województwa. Dotyczą one m.in. zwiększenia dotacji na zakup sprzętu i aparatury w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.  I tak, prawie 1 mln zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Niewiele mniej, bo 995 tys. zł, otrzyma Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – część pieniędzy (750 tys. zł) zostanie przekazana na przeciwdziałanie COVID-19, a 245 tys. zł na zakup specjalistycznego aparatu do oddziału okulistycznego. O 750 tys. zł zwiększono również dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Radni podjęli także uchwałę zwiększającą dotację dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Otrzyma ono prawie 130 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu zabytkowego ciągnika. Warto dodać, że fundusze na zakup maszyny, muzeum pozyskało z resortu kultury.

Jednym z punktów obrad było również przyjęcie informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie podlaskim. Radni pozytywnie ocenili efekty tego programu. Nasz region osiąga bardzo dobre wyniki w jego wdrażaniu, jest np. liderem w scalaniu gruntów. Pozytywnym aspektem, na co zwrócili uwagę radni, jest również wielofunduszowość polityki rolnej w mijającej perspektywie finansowej, która pozwala na sięganie po inne środki niż tylko te z funduszu rolnego, np.:  w ramach programu regionalnego na rozwój lokalnych społeczności.

Radni przyjęli również stanowisko w sprawie wynagrodzeń ratowników medycznych, które zostanie przesłane do premiera, Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wojewody podlaskiego. Apelują w nim o wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniach. Członkom zespołów ratownictwa medycznego – pracującym w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) – przysługuje dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej. Natomiast nie otrzymują go ratownicy ze szpitalnych oddziałów ratunkowych czy izb przyjęć, funkcjonujących poza PRM.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również