Radni poprosili, więc prezydent ulżył przedsiębiorcom

W Białymstoku nie będzie podwyżki czynszu i opłat za korzystanie z lokali użytkowych i nieruchomości z zasobów Miasta Białystok. Chodzi i coroczne podwyżki o wskaźnik inflacji GUS. Prezydent Tadeusz Truskolaski odstąpił od wprowadzenia tych podwyżek po apelu radnych "swojego" klubu Koalicji Obywatelskiej. Przy okazji szefowa tego klubu zwraca uwagę, że "główną pomoc przedsiębiorcy powinni uzyskać od polskiego rządu".

Białystok centrum miasta /fot. archiwum Bia24/

Białystok centrum miasta /fot. archiwum Bia24/

Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamróz informuje o sukcesie swojego klubu w oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji. "Jesteśmy przekonani, że takie działanie to wsparcie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w miejskich lokalach. Uważamy, że odstąpienie od podwyżki czynszów stanowi rozsądne wyważenie kwestii pomocy naszym przedsiębiorcom i dbałości o budżet miasta" - pisze do nas Katarzyna Jamróz. 

Po apelu radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent Tadeusz Truskolaski wydał zarządzenie nr 148/21 o odstąpieniu od podwyższania czynszu i opłat z tytułu korzystania z lokali użytkowych i nieruchomości w zasobie Miasta Białystok o wskaźnik inflacji GUS. 

Prezydent napisał w nim, że nie będzie podwyższał czynszu o wskaźnik inflacji GUS "zważywszy na sytuację w kraju związaną z panującą epidemią COVID-19 i restrykcje z tym związane".  

Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego "średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4 proc.)".

Informuję, że propozycja dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, przedstawiona przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, polegająca na odstąpieniu od podwyższania czynszu 

i opłat z tytułu korzystania z lokali użytkowych i nieruchomości w zasobie Miasta Białystok 

o wskaźnik inflacji GUS, została przyjęta i wdrożona przez Prezydenta Miasta.

Podwyżka o wskaźnik inflacji, do tej pory była przeprowadzana co roku. Klub Radnych KO zaapelował do Prezydenta, aby w związku z pandemią i trudną sytuacją przedsiębiorców, zrezygnować z niej w 2021 roku. 

Katarzyna Jamróz w swoim komunikacie podkreśla, że "najemcy gminnych lokali użytkowych nadal mogą także korzystać z obniżenia czynszu, w przypadku spadku obrotów z prowadzonej przez nich działalności".

Dodaje jednocześnie w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej: "jesteśmy przekonani, że główną pomoc przedsiębiorcy powinni uzyskać od polskiego rządu, który wprowadza obostrzenia i dysponuje na ten cel dużymi środkami z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej".

Zobacz również