Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi Białegostoku

Na poniedziałkowej (22 czerwca) sesji Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i uchwaliła udzielenie absolutorium prezydentowi Białegostoku za realizację budżetu za 2019 rok.

Prezydent omawia wykonanie uchwały budżetowej /fot. UM Białystok/

Prezydent omawia wykonanie uchwały budżetowej /fot. UM Białystok/

Białostoccy radni podczas poniedziałkowej sesji podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2019 rok, zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Podczas sesji Rady Miasta odbyła się też dyskusja nad Raportem o stanie Miasta Białegostoku przygotowanym przez prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Są w nim najważniejsze informacje o mieście oraz dane dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok. 

Prezydent informował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, transporcie i łączności, mieszkalnictwie i in. 

Raport o stanie Miasta Białegostoku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Zobacz również