Ptasia grypa już w woj. podlaskim. W Krypnie wykryto ognisko choroby

Główny Lekarz Weterynarii informuje o pierwszym w regionie przypadku wystąpienia ptasiej grypy. Wirus wykryto w powiece monieckim w miejscowości Krypno Wielkie.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

20 lutego 2017 r. wykryto pierwsze na Podlasiu ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ognisko HPAI podtypu H5N8 odnotowano w powiece monieckim w miejscowości Krypno Wielkie (gmina Krypno). Stało się to w następstwie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 znaleziono w próbkach pobranych ze stada liczącego 7 tys. sztuk indyków rzeźnych.

W gospodarstwie wdrażane są procedury, jakie przewiduje się w przypadku wystąpienia ptasiej grypy. Cały drób musi teraz zostać zabity i zutylizowany.

Przypominamy: Wirus ptasiej grypy, który się pojawił (H5N8) nie jest szkodliwy dla człowieka. Jest jednak poważnym zagrożeniem dla gospodarki kraju. Stąd też ważne jest rozważne działanie, przy przestrzeganiu określonych reguł. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do rolników i hodowców drobiu o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Mają oni za zadanie:

- zabezpieczać paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków,

- nie karmić drobiu poza budynkami, w których drób jest utrzymywany,

- nie poić drobiu oraz ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz

- myć ręce wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami,

- przed każdym użyciem oczyszczać oraz odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu,

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, tam gdzie utrzymywany jest drób,

- przetrzymywać drób w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, uniemożliwiając jego swobodne poruszanie się po otwartej przestrzeni.

Zobacz również